Techniczne aspekty zarządzania gospodarką odpadami niebezpiecznymi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

odpady niebezpieczne - zarządzanie, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - metody, hazardous waste - management, neutralization of hazardous waste - methods

Cytowanie

Imbierowicz M., Techniczne aspekty zarządzania gospodarką odpadami niebezpiecznymi. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej, Skrzypski J. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2003, s. 97-119, ISBN 83-86492-20-1.