Efektywność niszczenia patogenów w procesach biologicznej stabilizacji osadów ściekowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Przeprowadzono badania porównawcze trzech metod biologicznej stabilizacji osadów ściekowych pod kątem likwidacji patogenów. Najefektywniejszą metodą okazała się termofilna stabilizacja tlenowa, gdzie przy temperaturze 53°C już po 6 godzinach bakterie z rodzaju Salmonella nie były wykrywalne, a po następnych 6 godzinach bakterie z grupy coli, w tym Escherichia coli. Całkowitą higienizację osadu osiągnięto też w procesie mezofilnej fermentacji beztlenowej poprzedzonej 24 godzinną termofilną stabilizacją tlenową. Natomiast jednostopniowa mezofilna fermentacja beztlenowa okazała się mało skutecznym sposobem pasteryzacji osadu, ponieważ dopiero po 30 dobach procesu statycznego w osadzie nie stwierdzono bakterii patogennych Salmonella sp., a po 40 d bakterii Escherichia coli.
A comparison of three methods of biological sludge stabilization in respect of pathogen inactivation effectiveness was undertaken. Aerobic thermophilic stabilization was the most effective method of sludge hygienization, because at the temperature of 53°C, after 6 hours of stabilization no Salmonella in 25 g of sludge was detected, and after next 6 hours coliforms were totally destroyed. Total sludge hygienization was also achieved after 24 hours of aerobic thermophilic stabilization followed anaerobie mezophilic digestion. The conventional anaerobie mezophilic digestion turned out to be not effective method of sludge pasteurization. In batch mode operation only after 30 days treated sludge was free from Salmonella sp. while after 40 days no Escherichia coli was detected in digested sludge.

Opis

Słowa kluczowe

stabilizacja osadów ściekowych, patogeny - liwidacja, termofilna stabilizacja tlenowa, stabilization of sewage sludge, pathogens - elimination, thermophilic oxygen stabilization

Cytowanie

Borowski S., Gosińska A., Efektywność niszczenia patogenów w procesach biologicznej stabilizacji osadów ściekowych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 148-152, ISBN 83-87202-93-2.