Electrical and thermal properties of anthraquinone layers

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular orbitals (FMO) indicates the possibility of more efficient electron capture by the anthraquinone molecule than by the anthracene molecule while maintaining stability in the conditions prevailing in electrochemical cells. Differential scanning calorimetry (DSC) studies indicate the temperature stability of anthraquinone above the melting point up to 300C. The glass transition is determined at about 100°C.
Obliczenia kwantowo-chemiczne wskazują, że długości wiązań w szkielecie antracenowym antrachinonu w zewnętrznym pierścieniu benzenowym są krótsze niż odpowiadające im wiązania w niepodstawionym antracenie. Świadczy to o zwiększeniu energii rezonansu w zewnętrznych pierścieniach benzenowychcząsteczki antrachinonu. Kształt orbitali zewnętrznych (FMO) wskazuje na możliwość bardziej efektywnego przejmowania elektronów przez cząsteczkęantrachinonu niż przez cząsteczkę antracenu z zachowaniem stabilności w warunkach panujących w komórkach elektrochemicznych. Badania DSC wskazują na stabilność chemiczną antrachinonu powyżej temperatury topnienia aż do 300C. Antrachinon w pobliżu temperatury 100C wykazuje przemianęzeszklenia, poniżej tej temperatury nie wykazuje przemian fazowych. Własności elektryczne i termiczne antrachinonu wskazują na duży potencjał tego związku dla zastosowań w elektronice organicznej.

Opis

The DSC measurements were made in the Institute of Material Science of Textiles and Polymer Composites at Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology.
The quantum-chemical calculations mentioned in this paper are performed using the PLATON project's infrastructure at Lodz University of Technology Computer Centre.

Słowa kluczowe

anthraquinone, differential scanning calorimetry (DSC), DFT calculations, obliczenia kwantowo-chemiczne, szkielet antracenowy, elektronika organiczna, właściwości warstw antrachinonu

Cytowanie

Kania S., Kuliński J., Sikorski D., Electrical and thermal properties of anthraquinone layers. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1227, Vol. 40, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 13-25, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2019.40.13-25.