Creative industry manager : technical knowledge non-technical skills

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

W założeniach strategicznych Unia Europejska przyjęła kierunek zwiększania dystansu, w stosunku do krajów rozwijających się, w zakresie bardziej innowacyjnych produktów droga społeczeństwa opartego na wiedzy. Wyznacznikiem społeczeństwa opartego na wiedzy jest zwiększanie poziomu skutecznie wdrażanych innowacji. W nowoczesnym modelu przemysłowym UE dąży się do maksymalnego zintegrowania procesów technologicznych z procesami produkcyjnymi w pełnej skali kontynentalnej, aby przewagi konkurencyjne państw członkowskich stały się źródłem możliwości wszystkich krajów Europy. Zatem od kompetencji innowacyjnych przedsiębiorstw zależy nie tylko konieczny wzrost konkurencyjności państw, ale konkurencyjność całych gospodarek.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem, innowacje, globalizacja, zarządzanie, Unia Europejska, wdrażanie innowacji, model przemysłowy, zintegrowanie procesów technologicznych, procesy produkcyjne

Cytowanie

Kunert O. (red.), Creative industry manager : technical knowledge non-technical skills., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ISBN 978-83-7283-523-9.