Synchronizacja systemów zawieszonych na elastycznej strukturze.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W pracy przedstawiono zjawisko wystąpienia synchronizacji mechanicznych oscylatorów zamocowanych na elastycznej strukturze. Wykazano, że dla danych warunków wzbudzenia [1] początkowo nieliniowe, chaotyczne oscylacje struktury stają się okresowe i synchroniczne. W warunkach, kiedy częstości wzbudzenia różnią się, zjawiska powyższe nie występują. Obliczenia przeprowadzono MES, wykorzystując profesjonalny pakiet programu ANSYS.
This article presents the result of numerical analysis of the structure witch consist of two identical chaotic oscillators suspended on an elastic structure. The numerical calculations have been achieved with the use of the professional ANSYS programme (User’s Guide ANSYS 10 [7]). The finding show that for the given conditions of excitations initially uncollerated chaotic oscillations of the structure become periodic and synchronous in clusters. Cluster means a group metronoms which behave identically. When the excitation frequencies vary, the phenomena described above have not been observed at all.

Opis

Słowa kluczowe

synchronizacja systemów, synchronizacja, elastyczna struktura, synchronizacja mechanicznych oscylatorów, wzbudzenie, program ANSYS

Cytowanie

Mechanik 2010 nr 7 s. 61-66