Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...] porusza tematykę przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych i jest ukierunkowana na opracowanie metody wczesnej diagnostyki zaburzeń i chorób układu węchowego. W tym celu podjęto się budowy prototypu urządzenia dawkującego substancję zapachową, sterowanego elektronicznie, który jest zsynchronizowany z prototypowym, dedykowanym rejestratorem węchowych potencjałów wywołanych. Urządzenia te miałyby umożliwić rekonstrukcję sygnałów będących reprezentacją aktywności elektrycznej mózgu związanej z przetwarzaniem informacji dotyczących odbieranych zapachów.[...]

Opis

Słowa kluczowe

układ węchowy, zaburzenia układu węchowego, choroby układy węchowego, the olfactory system, olfactory system disorders, diseases of the olfactory system

Cytowanie

Kotas R., Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2390, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN: 978-83-66741-32-4, doi: 10.34658/9788366741324.