Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Artykuł pokazuje znaczenie studiów podyplomowych w procesie kształtowania kompetencji menedżerskich. Studia podyplomowe posiadają już długą tradycję w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, ale w ostatnich latach szczególnie widoczny jest rozwój tej formy w odniesieniu do pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz adeptów zawodu menedżera. W tym artykule określono miejsce studiów podyplomowych wśród innych form doskonalenia menedżerów oraz przedstawiono analizę opinii uczestników studiów podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
The article shows the meaning of postgraduate studies in the process of managerial competences’ formation. Postgraduate studies have already had a long tradition in the polish education system and professional development. However, over the last few years the development of this form is particularly visible in relation to employees on the executive positions or entrants to managerial positions. This study determines the place of postgraduate studies among others forms of managerial professional development and presents the analysis of postgraduate studies participants’ opinion conducted by Management Department of Politechnika Łódzka.

Opis

Słowa kluczowe

kompetencje menedżerskie, studia podyplomowe, kształcenie, doskonalenie zawodowe, Katedra Zarządzania - Politechnika Łódzka, postgraduate studies, managerial competences, professional development, Management Department - Lodz University of Technology

Cytowanie

Lachiewicz, S., & Zakrzewska-Bielawska, A. (2017). Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 68(1217), 43-52. https://doi.org/10.34658/oiz.2017.68.43-52