Układ hamowania elektrycznego do badania napędów

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Do obciążania badanych napędów zwykle stosuje się generatory prądu stałego. Energia pobierana z badanego napędu jest tracona w dołączonych do generatora rezystorach. Oprócz strat energii wadą takiego układu jest trudność z uzyskaniem odpowiednich momentów obciążenia przy małych prędkościach obrotowych. W pracy przedstawiono zastosowanie zautomatyzowanego układu Leonarda do obciążania badanego napędu. Układ Leonarda pozwala na zwrot pobieranej energii do sieci zasilającej oraz umożliwia dowolne kształtowanie momentu obciążenia, także dla małych prędkości obrotowych. Odpowiednie właściwości układu uzyskuje się przez sterowanie wzbudzenia maszyn prądu stałego.
The paper presents the Ward – Leonard system used as the electric brake to test drives. The investigations concerning new electrical drives usually require the different experimental tests. The most important are the load tests. System consists of two sets of machines, tested motor coupled to DC generator and the DC machine coupled to induction machine connected to the line. Proposed system enables modelling the load torque as the function of time or the function of angular velocity of motor. The required value of the load torque is set by respective adjust the excitation current of DC machine. The dynamic properties of the system are investigated. The simulation model as well as the experimental system with voltage and current proportional controllers are presented.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2011 z.123 s.17-26 sum.