Rozwiązania informatyczne jako element wsparcia zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Zarządzanie jakością jest jednym z podstawowych procesów realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Lata doświadczeń przyczyniły się do opracowania szeregu technik i narzędzi, które je wspomagają, służąc głównie samokontroli. Zarządzający jednak korzystają ze zgromadzonych za ich pomocą danych w ograniczony sposób, co obniża efektywność funkcjonowania. W niniejszym opracowaniu przybliżono dobre praktyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz zaproponowano model rozwiązania informatycznego wspomagającego kadrę kierowniczą w analizie danych w czasie rzeczywistym. Proponowane rozwiązanie przede wszystkim wspiera utrzymanie zakładanej kultury pracy, uruchomienie odpowiednich procedur reagowania i eskalacji w przypadku wykrycia zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość produktu, a tym samym zmniejszenie ilości reklamacji i obniżenie koszów złej jakości.

Opis

Słowa kluczowe

Zarządzanie jakością, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Kadra kierownicza, IT narzędzia, Quality management, Manufacturing company, Managers, Data analysis, IT tools

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 67, Nr 1214, 2017, s. 97-111