Oszacowanie efektów termomodernizacyjnych metodami komputerowymi wraz z weryfikacją wyników

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa

Abstrakt

Przedstawiono przykład zastosowania programu ENERGY-10 do analizy różnych wariantów termomodernizacji związanych z adaptacją budynku klubu garnizonowego nа budynek mieszkalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ро uwzględnieniu zmian związanych z nową funkcją obiektu (nр. nowy układ ścian wewnętrznych) i ро uwzględnieniu odpowiednich rozwiązań energooszczędnych, proponowanych przez program, przeprowadzono weryfikację zastosowanych rozwiązań.

Opis

Słowa kluczowe

termomodernizacja, energooszczędność, projektowanie nowych budynków, symulacje energetyczne, thermomodernization, energy efficiency, designing new buildings, energy simulations

Cytowanie

Romanowska A., Oszacowanie efektów termomodernizacyjnych metodami komputerowymi wraz z weryfikacją wyników. W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym : praca zbiorowa, Fadej Bobko T. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 368-372, ISBN 83-7193-269-З.