Programowanie ochrony powietrza (na przykładzie aglomeracji łódzkiej)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

programowanie ochrony powietrza, zarządzanie jakością środowiska, naprawczy program ochrony powietrza, naprawczy program ochrony powietrza - aglomeracja łódzka, air protection programming, environmental quality management, repair air protection program, remedial air protection program - Łódź agglomeration

Cytowanie

Skrzypski J., Programowanie ochrony powietrza (na przykładzie aglomeracji łódzkiej). W: Zarządzanie energią w miastach, Zarzycki R. (red), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 233-250, ISBN 83-86492-26-0.