Show simple item record

dc.contributor.authorKamiński, Marcin
dc.date.accessioned2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.available2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009 Vol.47 nr 4 s.957-975, streszcz.
dc.identifier.issn1429-2955
dc.identifier.other22667
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/864
dc.description.abstractThe main idea of this paper is to demonstrate a stochastic computational technique consisting of the generalized stochastic perturbation method using the Taylor expansions of random variables and the classical Finite Difference Method based on regular grids. As it is documented by computational illustrations, it is possible to determine, using this approach, also higher probabilistic moments for any random dispersion of input variables unlike in the second order second moment technique worked out before. A numerical algorithm is implemented here using straightforward partial differentiation of hierarchical equations with respect to the random input quantity and further symbolic computations of probabilistic moments and characteristics by the system MAPLE.en_EN
dc.description.abstractGłównym celem niniejszej pracy jest zastosowanie probabilistycznej analizy numerycznej składającej się z uogólnionej metody perturbacji opartej na szeregu Taylora ze współczynnikami losowymi oraz z Metody Różnic Skończonych dla siatek regularnych. Jak wykazano w przykładach numerycznych, używając tego podejścia można również wyznaczać momenty probabilistyczne wyższych rzędów dla dowolnych funkcji losowych, co było niemożliwe dla zastosowań metod drugiego rzędu znanych wcześniej. Zastosowany tutaj algorytm numeryczny jest oparty na różniczkowaniu bezpośrednim hierarchicznych równań równowagi względem przyjętych zmiennych i na symbolicznym wyznaczaniu momentów i charakterystyk losowych przy pomocy programu MAPLE.pl_PL
dc.language.isoen
dc.publisherPolskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
dc.relation.ispartofseriesJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009 Vol.47 nr 4en_EN
dc.subjectstochastic perturbation techniqueen_EN
dc.subjectfinite difference methoden_EN
dc.subjectresponse function methoden_EN
dc.subjectelastic Euler-Bernoulli beamen_EN
dc.subjectWinkler foundationen_EN
dc.subjectstochastyczna metoda elementów skończonychpl_PL
dc.subjecttechnika perturbacjipl_PL
dc.subjectanaliza belek sprężystychpl_PL
dc.subjectszereg Taylorapl_PL
dc.subjectmetoda różnic skończonychpl_PL
dc.titleA generalized version of the perturbation-based stochastic finite difference method for elastic beams.
dc.title.alternativeO zastosowaniu uogólnionej Stochastycznej Metody Elementów Skończonych opartej na technice perturbacji do analizy belek sprężystych.
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record