Show simple item record

dc.contributor.authorBoczkowska, Anna
dc.contributor.authorCzechowski, Leszek
dc.contributor.authorJaroniek, Mieczysław
dc.contributor.authorNiezgoda, Tadeusz
dc.date.accessioned2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.available2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010 Vol.48 nr 3 s.659-676, sum.
dc.identifier.issn1429-2955
dc.identifier.other26708
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/858
dc.description.abstractThe results of modelling of the magnetorheological elastomers (MREs) microstructure using Finite Elements Method (FEM) are shown. MREs are solids analogous to magnetorheological fluids consisting of carbonyl-iron particles and a soft elastomer matrix. Fabrication of MREs is performed in an external constant magnetic field. Due to the presence of this field, the ferromagnetic particles tend to arrange themselves into elongated chains according to the magnetic field lines. FEM analysis of the MREs microstructure takes into account two cases: magnetic power and elastic vectors as well as their interactions between the components of the composite. The paper describes spatial ordering of the particles based on their interactions with the magnetic field. Two phenomena were taken into account: the force of a magnetic field and the local magnetic dipoles. Both fields have been modelled for a circular conductor with electrical current.en_EN
dc.description.abstractW pracy przedstawiono wyniki modelowania mikrostruktury magnetoreologicznych elastomerów (MRE) z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). MRE są odpowiednikami w stanie stałym cieczy magnetoreologicznych, złożonymi z cząstek żelaza karbonylkowego i miękkiej osnowy elastomerowej.Wytwarzanie MRE prowadzone jest w stałym polu magnetycznym. Pod wpływem pola cząstki ferromagnetyczne układają się w łańcuchy wzdłuż linii pola magnetycznego, tworząc strukturę kolumnową. W analizie MES mikrostruktury MRE rozpatrzono siły magnetyczne i sprężystości oraz ich wzajemne oddziaływania pomiędzy składnikami kompozytu. Przedstawiono przestrzenne rozmieszczenie cząstek w oparciu o ich oddziaływania w polu magnetycznym. W rozważaniach wzięto pod uwagę rozkład pola magnetycznego i momenty dipolowe cząstek. W obu przypadkach pole było zamodelowane dla kołowego przewodnika prądu elektrycznego.pl_PL
dc.language.isoen
dc.publisherPolskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
dc.relation.ispartofseriesJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010 Vol.48 nr 3pl_PL
dc.subjectmagnetorheological elastomersen_EN
dc.subjectFinite Element Methoden_EN
dc.subjectphotoelastic methoden_EN
dc.subjectmagnetoreologiczne elastomerypl_PL
dc.subjectmetody elementów skończonychpl_PL
dc.subjectpole magnetycznepl_PL
dc.subjectferromagnetyczne kulepl_PL
dc.subjectosnowa elastomerowapl_PL
dc.titleAnalysis of magnetic field effect on ferromagnetic spheres embedded in elastomer pattern.
dc.title.alternativeBadanie wpływu pola magnetycznego na ferromagnetyczne kule w osnowie elastomerowej.
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record