Show simple item record

dc.contributor.authorGajda, Izabela
dc.contributor.authorPtak, Anna
dc.date.accessioned2015-06-26T12:41:01Z
dc.date.available2015-06-26T12:41:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBiblioteka w kryzysie czy kryzys w Bibliotece? : IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Materiały Konferencyjne., Łódź 2010, s.141-152, sum.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-920302-7-0
dc.identifier.other0000027463
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/752
dc.description.abstractProgress in information technologies and access to information change an image of scientific libraries. Traditional library activities such as acquisition, cataloging and circulation of print books and journals, if do not play a marginal role, experience a significant constraint. A basic trend in the library activity is the acquisition and circulation of electronic resources as well as creation of these resources in the form of digital libraries or institutional repositories. However, this does not exhaust new directions of activity in which libraries are involved. Engagement in a process of issuing electronic student cards or support (or even administration) of university e-learning systems are other examples. These functional changes in libraries are not followed by organizational changes. Most often libraries still function within structures which existed many years ago. It seldom happens that there are, for example, electronic resources divisions or departments. The aim of this paper is to present a review of organizational structures that function in modern Polish and foreign libraries. Not only possible organizational changes will be shown, but also what kinds of activities are being implemented in present-day libraries.en_EN
dc.description.abstractZmiany w technologiach informacyjnych oraz w dostępie do informacji zmieniają oblicze bibliotek naukowych. Tradycyjna działalność biblioteczna, polegająca na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu książek i czasopism drukowanych ulega, jeśli jeszcze nie marginalizacji, to znacznemu ograniczeniu. Podstawowym nurtem w działalności bibliotek jest nabywanie i udostępnianie źródeł elektronicznych oraz samodzielne ich tworzenie, czy to w postaci bibliotek cyfrowych, czy też repozytoriów instytucjonalnych. Ale i to nie wyczerpuje nowych kierunków działań, w które zaangażowane są biblioteki uczelni. Zaangażowanie w proces wydawania elektronicznych legitymacji studenckich czy wspieranie (lub nawet administrowanie) uczelnianych systemów e-learningu są kolejnymi przykładami. Za tymi zmianami funkcjonalnymi bibliotek nie nadążają zmiany organizacyjne. Najczęściej biblioteki nadal funkcjonują w strukturach sprzed kilkunastu lat. Rzadko zdarzają się np. oddziały ds. źródeł elektronicznych. W referacie zostanie zaprezentowany przegląd struktur organizacyjnych, które funkcjonują w nowoczesnych bibliotekach polskich i zagranicznych. Oprócz wskazania ewentualnych kierunków zmian organizacyjnych, celem referatu będzie także pokazanie, jakie rodzaje działalności są realizowane we współczesnych bibliotekach uczelnianych.pl_PL
dc.language.isopl
dc.language.isostreszcz. ang.
dc.publisherLibrary of the Lodz University of Technologyen_EN
dc.publisherBiblioteka Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleStruktury organizacyjne nowoczesnych bibliotek uczelnianychpl_PL
dc.title.alternativeOrganizational structures of modern university librariesen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record