Show simple item record

dc.contributor.authorSójkowska, Iwona
dc.contributor.authorBarańska-Malinowska, Barbara
dc.date.accessioned2015-06-26T12:39:13Z
dc.date.available2015-06-26T12:39:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBiblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych : III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Materiały Konferencyjne., Łódź 2008, s.315-334pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-920302-5-6
dc.identifier.other0000021773
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/751
dc.description.abstractDydaktyka to ważny element działalności biblioteki naukowej. Przygotowuje czytelników do umiejętnego korzystania z jej zbiorów i usług. Jednakże współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje promocja biblioteki. Zróżnicowane formy promocji połączone z dydaktyką stają się atrakcyjniejsze niż tradycyjne zajęcia biblioteczne. Połączenie promocji z dydaktyką, poprzez wypracowanie oraz dobre rozreklamowanie modelu dobrowolnych szkoleń i konsultacji dla czytelników to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska oraz spełnienie realnych możliwości kształcenia w zakresie ściśle określonej specjalizacji. Artykuł przedstawia różne formy dydaktyki i promocji realizowane w polskich i zagranicznych bibliotekach. Autorki podejmują próbę scharakteryzowania wpływu działań promocyjnych na kształt dydaktyki oraz odnalezienia wspólnej płaszczyzny dla obu form, których celem jest zainteresowanie czytelników biblioteką.pl_PL
dc.description.abstractDidactics is very important in scientific libraries activity. It prepares readers to use catalogues and services efficiently and ethically. However, promoting libraries is getting more and more attention. Various methods of promotion along with didactics is becoming more attractive than traditional library classes. Combining promotion with library didactics, by working out and promoting the model of voluntary training and consultation for readers seem to meet the needs and expectations of users and provide real possibilities to educate in specific fields. The article presents initiatives undertaken within different didactics forms and promotion in both Polish and foreign libraries. The authors try to describe the influence of promotion on didactics and find out the common ground for both, which aims to interest readers in the library.en_EN
dc.language.isopl
dc.language.isostreszcz. ang.
dc.publisherLibrary of the Lodz University of Technologyen_EN
dc.publisherBiblioteka Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleCzy połączenie promocji z dydaktyką to dobry sposób na zainteresowanie czytelników biblioteką?pl_PL
dc.title.alternativeIs combining promotion with didactics a good method to arouse readers interest in a library?en_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record