Recent Submissions

 • Podstawy teorii ergodycznej 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości 

  Bienias, Marek; Głąb, Szymon (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Magia słów 

  Buczkowska, Mariola (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Tomik „Magia słów” to zbiór wierszy dotyczących duchowości, miłości, relacji ludzkich, jak również poświęcony przyrodzie. Poetka jest miłośniczką wypraw górskich, w szczególności w Tatry i im także zadedykowała kilka ...
 • Mobilnie aktywni 

  Napieralski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  W konkursie programowania aplikacji mobilnych wzięło udział 110 uczestników – studentów informatyki stosowanej oraz Information Technology, w tym studenci wymiany z Portugalii. Zadaniem było stworzenie aplikacji wspomagających ...
 • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych. 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
 • Kultura studencka w Chatce Żaka 

  Góra, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to projekt, którego celem jest rozwój kultury studenckiej w Polsce i budowanie sprzyjających jej rozwiązań. Jego zwieńczeniem było trzydniowe spotkanie zorganizowane w Akademickim Centrum ...
 • System ekspertowy do oceny czytelności tekstu ekranowego 

  Bednarski, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii opracowano zasady, które będą pomocne przy tworzeniu systemu pomiaru czytelności tekstu ekranowego i wspomaganiu doboru jego parametrów. Wszystkie sformułowane zasady zostały zweryfikowane pod warunkiem ich ...
 • Neuronowe realizacje szybkich zunifikowanych algorytmów obliczania przekształceń dyskretnych w kompresji obrazów 

  Stokfiszewski, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii przedstawiono szybkie zunifikowane algorytmy wyznaczania jedno i dwuwymiarowych dyskretnych przekształceń liniowych oraz ich neuronowe realizacje. Podstawowymi wyróżnikami tych algorytmów wśród innych metod ...
 • Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym 

  Rogowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Publikacja "[...] ma na celu opracowanie uniwersalnych modeli pola fali rozproszonej na cienkiej płaskiej niejednorodności w materiale sprężystym uwzględniających dowolne parametry materiału oraz niejednorodności dla ...
 • Mówimy PA kosztom energii elektrycznej 

  Wojciechowski, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ wraz firmą IDANET oraz Instytutem Nauki i Techniki STIPENDIUM uzyskał z NCBR ponad 2,2 miliona złotych na finansowanie projektu inteligentnego systemu, który ...
 • Międzynarodowy hackaton 

  Żykwińska-Rouba, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W ramach projektu VTech, w którym uczestniczy 11 uczelni, w tym Politechnika Łódzka, odbył się Hackathon VR/AR w tworzeniu wirtualnych programów 3D wykorzystywanych w edukacji. Organizatorem był Mother Teresa University ze ...
 • Analiza przewozów ładunków według gałęzi transportu w latach 1995-2018 

  Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Linear connections and secondary characteristic classes of Lie algebroids 

  Balcerzak, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Lie algebroids appear in many structures related to geometry. Although the motivations for defining the concept of Lie algebroid come from Lie groupoids [74], on the one hand, we can view them as some generalizations of ...
 • Konstrukcje II : Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej - Teoria całki i probabilistyka 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Ze wstępu do Konstrukcji I [2]: Pomysł i szczegółowa koncepcja prezentowanego tekstu „Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej...” są wynikiem obserwacji stanu wiedzy niezbyt licznej grupy studentów matematyki studiów ...
 • Szkoła Letnia z VR 

  Żykwińska-Rouba, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Dzięki projektowi VTECH – Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies, który jest realizowany w programie Erasmus +, po raz pierwszy na bałkańskich uniwersytetach wdrażana ...
 • Święto twórców gier 

  Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Po rocznej przerwie odbył się Ogólnopolski Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych (ZTGK). Podwójny finał wyłonił najlepsze autorskie prototypy gier komputerowych w kilku kategoriach.
 • Nagrodzeni za kształcenie w IT 

  Krasiukianis, Roman (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Zespół tworzący studia podyplomowe „Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/ Jakarta EE” został tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Łodzi. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia trafiło do pracowników ...
 • Prediction of Natural Image Saliency for Synthetic Images 

  Rudak, Ewa; Rynkiewicz, Filip; Daszuta, Marcin; Sturgulewski, Łukasz; Lazarek, Jagoda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Numerous saliency models are being developed with the use ofneural networks and are capable of combining various features and predicting the saliency values with great results. In fact, it might be difficult to replace ...
 • Synergy of Convolutional Neural Networks and Geometric Active Contours 

  Tomczyk, Arkadiusz; Pankiv, Oleksandr; Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Hybrid approach to machine learning techniques could potentially provide improvements in image segmentation results. In this paper, a model of cooperation of convolutional neural networks and geometric active contours ...
 • Simulation of photon emission by an excited atom in the quantum register 

  Ostrowski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper investigates whether a quantum computer can efficiently simulate the atom deexcitation process with emission of photon. An algorithm is presented for simulating of the atom-photon interaction and photon free ...

View more