Recent Submissions

 • Wybrane zagadnienia topologii algebraicznej 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
  Skrypt przewidziany jest na roczny kurs podstaw topologii algebraicznej (wykład plus ćwiczenia). Ze względu na własne zainteresowania, autor wychodzi od pojęć grupy podstawowej i nakrycia, ale główny ciężar wykładu dotyczy ...
 • Konstrukcje I. Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej. Topologie, miary i całka Lebesgue’a. 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Zasadniczym celem pracy jest zatem pokazanie czytelnikowi wzajemnego przenikania wybranych, wskazanych w tytule działów matematyki, lokujących się w pobliżu szeroko pojętej analizy matematycznej. Topologia, teoria miary ...
 • Analiza I. Materiał do wykładu 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  W prezentowanym czytelnikowi tekście staram się przedstawić w możliwie spójny i prosty sposób podejście zdecydowanie teoretyczne, choć istotną część kursu stanowią rozważania i oszacowania dotyczące praktycznej (czyli ...
 • Wykłady z analizy matematycznej 2 

  Galewski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Przedkładany Czytelnikowi podręcznik w jakiejś mierze stanowi odzwierciedlenie wykładów z przedmiotu analiza matematyczna 2 dla studentów pierwszego stopnia matematyki stosowanej. Notatki do wykładów istniały już wcześniej ...
 • W centrum doskonałości 

  Pernal, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Politechnika Łódzka jest jednym z partnerów Centrum Doskonałości TREX, finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Projekt potrwa 36 miesięcy. Jego całkowity budżet wynosi 5 mln euro.
 • Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych 

  Zakrzewska, Danuta (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012)
  [...] Celem monografii jest prezentacja zagadnień dotyczących zastosowania algorytmów eksploracji danych do modelowania użytkowników na potrzeby edukacyjnych systemów internetowych. W rozważanej dziedzinie eksploracja ...
 • Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania. 

  Fajczak-Kowalska, Anita (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarządzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie ...
 • Metody matematyki aktuarialnej 

  Kałuszka, Marek; Krzeszowiec, Michał; Okolewski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Matematyka aktuarialna powstała wraz z rozwojem działalności ubezpieczeniowej. Podzielona jest na teorię ubezpieczeń osobowych i teorię ubezpieczeń majątkowych i obejmuje szerokie spektrum zagadnień powiązanych z analizą ...
 • Algebra liniowa z elementami geometrii analitycznej 

  Jędrzejewski, Jacek M.; Poreda, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Na rynku podręczników znajduje się wiele tekstów dotyczących algebry liniowej i geometrii, jednak z uwagi na nowe standardy odnoszące się do algebry liniowej na kierunkach Informatyka i fizyka warto dostosować treści i ...
 • Charge carrier mobility in non-equilibrated transport in molecular materials 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Non-equilibrated transport of charge carriers in the molecular material depends on the structure and packing of the molecules. Explanation of the measurements of the photocurrent generated with ...
 • Polarization of organic aromatic molecule in anionic and cationic state 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  The modification of electron states and the change in the geometry of the structure of molecule during hopping transport of charge carriers depends on the symmetry of the molecule. During electric transport the ...
 • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
 • Influence of chirality on two-dimensional deformations of twisted flexoelectric nematic layers 

  Buczkowska, Mariola (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Two-dimensional deformations induced by electric field in twisted nematic cells filled with liquid crystal possessing flexoelectric properties were simulated numerically. The influence of chiral dopants on ...
 • Wprowadzenie do metod wariacyjnych 

  Galewski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Przedkładany Czytelnikowi podręcznik w jakiejś mierze stanowi odzwierciedlenie wykładów z rachunku wariacyjnego (w ujęciu optymalizacyjnym), które prowadziłem od roku 2012 w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej, ...
 • Frequency dependence of the Kerr constant in nynas nytro 3000 oil determined by the polarimetric method 

  Poborska, Julita; Dąbrówka, Dominika; Chwirot, Maksymilian; Ledzion, Rafał; Izdebski, Marek; Kucharczyk, Włodzimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Frequency dependence of the Kerr constant in nynas nytro 3000 oil determined by the polarimetric method A frequency dependence of the Kerr constant K in transformer oil Nynas Nytro 3000 within a frequency range 117-5017 ...
 • The origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthracene 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Hole mobility of the layers built from two anthracene derivatives differing in the substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto ...
 • Ab initio investigation of ethanol-tetracene interactions during adsorption 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Ab initio calculations presented in this work are performed to investigate the geometry, interaction energy and bonding properties of binary complexes formed between neutral ethanol and tetracene molecules. Two different ...
 • Flexoelectric torque in uniformly lying helix structures of chiral nematic liquid crystal 

  Buczkowska, Mariola (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Electric field induced deformations of chiral nematic liquid crystal layers were studied numerically. Uniformly lying helix structure of short pitch flexoelectric mixtures was considered. The electro-optic effect due ...
 • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
 • Płyń poezjo słów potokiem... 

  Buczkowska, Mariola (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2017)
  Debiutancki tomik wierszy zatytułowany „Płyń poezjo słów potokiem...” poświęcony jest uczuciom, postrzeganiu świata oraz umiłowaniu piękna przyrody.

View more