Show simple item record

dc.contributor.authorKułak, Anna
dc.date.accessioned2015-06-03T11:23:01Z
dc.date.available2015-06-03T11:23:01Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo., 2011 z.67 s.37-63 sum.
dc.identifier.issn0076-0331
dc.identifier.other0000017650
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1092.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/588
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/tex.2011.67.37-63
dc.description.abstractPrace badawcze poprowadzono w kierunku analizy uwarunkowań oddziaływania alergennego tekstyliów. Uwagę skoncentrowano na poznaniu przyczyn nadwrażliwości kontaktowej, wywołanej przez włókna i tekstylia, w aspekcie wptywu budowy chemicznej tworzywa włóknotwórczego oraz wpływu budowy morfologicznej i makroskopowej - jako czynnika mechanicznego podrażnienia skóry. Przedmiotem badań byty naturalne włókna białkowe: włókna wełny i włókna z jedwabiu naturalnego oraz włókna syntetyczne - włókna poliakrylo-nitrylowe, stanowiące substytut włókna wełny w wyrobach włókienniczych oraz włókna poliamidowe - jako substytut włókien jedwabiu naturalnego. Alergenne oddziaływanie włókien i tekstyliów analizowano również w aspekcie ewentualnych zmian budowy tworzywa włóknotwórczego badanych włókien oraz charakteru ich powierzchni pod wpływem działania czynników zewnętrznych. W badaniach uwzględniono takie czynniki, jak wydzielinę organizmu ludzkiego zwanego tłuszczopotem, w tym pot kwaśny, alkaliczny, łój skórny oraz oddziatywanie promieniowania słonecznego (promieniowanie UV), ciepła i wilgoci. W badaniach uwzględniono również możliwość oddziatywania alergennego tekstyliów, jako podłoża korzystnego dla rozwoju roztoczy kurzu domowego. Nadwrażliwość kontaktową skóry, wywołaną przez włókna i tekstylia oceniono na podstawie dermatologicznego testu działania drażniącego -przy bezpośrednim kontakcie włókien i tekstyliów ze skórą pacjenta oraz immunoenzymatycznej metody ELISA - oznaczenia stężenia antygenu Der p1, w wyciągach z kurzu pobranego z włókien i tekstyliów.pl_PL
dc.description.abstractThe research was conducted to analyse the factors determining the allergenic properties of textiles. Attention was focused on identifications of the causes of contact hypersensitivity induced by fibres and textiles, in the aspect of effect exerted by chemical structure of the fibre material, as well as by its morphological and macroscopic structure - as a mechanical skin-irritating factor. The study was carried out on natural protein fibres: wool and natural silk, as well as synthetic ones - polyacrylnitrile fibres, used as wool substitute in textile products, and polyamide fibres - used as natural silk substitute. The allergenic effect of fibres and textiles were also analysed in the aspect of potential changes in fibre material structure and surface characteristics as a result of exposure to extrinsic factors. Such factors as natural excretion of the human organism, referred to as suint, including acid and alkaline sweat, sebum and effect of exposure to sunlight (UV radiation), heat and humidity were also taken into consideration. The study addressed also the possibility of allergenic effect of textiles as a medium favourable for the development of house dust mites. Contact hypersensitivity of the skin induced by fibres and textiles was assessed on the basis of a dermal irritation test - in direct contact of fibres and textiles with the patient`s skin, and with ELISA immunoenzymatic method - used to determine the concentration of Der p1 antigen in dust extracts obtained from fibres and textiles.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleBadania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych
dc.title.alternativeThe investigation of fibers and textiles in the aspect of allergic properties
dc.typeArticleen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.34658/tex.2011.67.37-63


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record