Recent Submissions

 • Materiał konserwatorski z udziałem modyfikowanych biochemicznie włókien jedwabiu do konserwacji tkanin zabytkowych 

  Potocka, Anna D.; Marcinkowska, Marzanna; Machnowski, Waldemar; Wrzosek, Henryk (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Przedstawiono możliwość wytworzenia papieru z udziałem włókien jedwabiu naturalnego. Papier o gramaturze ok. 25 g/m2, zawierający w swym składzie ponad 60% włókien jedwabiu, jest cennym materiałem do konserwacji zabytkowych ...
 • Modyfikacja budowy i właściwości włókien i tekstyliów w wyniku obróbki biochemicznej 

  Machnowski, Waldemar; Lipp-Symonowicz, Barbara; Wrzosek, Henryk; Kowalska, Stanisława (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Stosowanie metod biochemicznych w przemyśle włókienniczym cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. Jest to spowodowane m.in. przez fakt, że stwarzają one możliwość ograniczenia uciążliwości dla środowiska ze strony ...
 • Projekt, produkt, promocja 

  Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2021)
  Politechnika Łódzka wspólnie z partnerami z Turcji i Portugalii rozpoczyna realizację projektu, w którym opracowana zostanie nowa metoda kształcenia dla studentów kierunków artystycznych i projektowych. Na ten cel ...
 • Nonlinear normal modes of three degree of freedom mechanical oscillator 

  Perlikowski, Marian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
  In this paper we show the method of calculation of nonlinear normal modes and its application to mechanical coupled systems. We present bifurcation diagram of nonlinear normal modes in three degree of freedom system. We ...
 • Włókiennictwo 2020+ 

  Malinowska-Olszowy, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Od ponad 2 lat Politechnika Łódzka wraz partnerami realizuje projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia konkurencyjności oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie wł ...
 • Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA 

  Krucińska, Izabella; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, a także ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy ...
 • Innovations in textile materials & protecting clothing 

  Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...] The results of research concerning new types of protective clothing, modeling its characteristics and the phenomena associated with its use, as well as the methodology of testing its protective properties are presented ...
 • Innovations in clothing technology & measurement techniques 

  Bartkowiak, Grażyna; Frydrych, Iwona; Pawłowa, Maria; Gniotek, Krzysztof; Bakar, Mohamed (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...]It is worth to point out that the monograph "Innovations in Clothing Technology and Measurement Techniques" covers almost all the stages of clothing and footwear production starting from the scanning the human body, ...
 • Optymalizacja warunków sprężonego przewodzenia ciepła i masy w wyrobach włókienniczych 

  Korycki, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  The coupled heat and mass transport is very common physical phenomenon within the diff erent textile structures. Thus, the heat and mass are transferred from the heat and mass sources through the multilayer composite ...
 • Wystawa studentów wzornictwa 

  Zimna, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  W galerii JUTRO na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbył się wernisaż wystawy 3D_użytkowe i artystyczne formy przestrzenne – prace studentów wzornictwa.
 • Włókna o wielu zastosowaniach 

  Stawski, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbyła się dziesiąta konferencja naukowa Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles. Tematyka koncentrowała się ...
 • Rozmowy z uczelnią w Łucku 

  Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odwiedziła delegacja z Lutsk National Technical University na Ukrainie.
 • Mobilni z Erasmusem 

  Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2020)
  Program Erasmus+ sprzyja międzynarodowym kontaktom i rozwojowi zawodowemu. Chętnie korzystają z niego studenci i kadra Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Tak było we Lwowie i w La Rioja, gdzie ...
 • Andrzej Dems (1938-1988) 

  Dems-Rudnicka, Katarzyna; Stawski, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  W trzydziestą rocznicę śmierci Andrzeja Demsa wspominali Go uczestnicy konferencji Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles związanej z tematyką badawczą, nad którą pracował.
 • 70 lat Katedry Włókien Sztucznych 

  Łaszkiewicz, Bogumił (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki – Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy ...
 • Układy dozymetryczne do dwu- i trójwymiarowych pomiarów rozkładów dawek promieniowania jonizującego i UV 

  Kozicki, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  W pracy omówiono wyniki badań dotyczących opracowania metody dozymetrycznej do pomiarów rozkładu dawek promieniowania jonizującego i UV w 20. Omówiono charakterystykę i zastosowanie dozymetrów o podłożu włókienniczym ...
 • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
 • Nanotechnologia w wytwarzaniu włókien chemicznych : nanokompozytowe włókna z udziałem montmorylonitu 

  Mikołajczyk, Teresa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Stosowanie nanotechnologii znacznie rozszerza możliwości modyfikacji właściwości włókien chemicznych. Wprowadzenie do tworzywa włókien różnych pod względem budowy chemicznej nanododatków umożliwia nadanie im nowych ...
 • The origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthracene 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Hole mobility of the layers built from two anthracene derivatives differing in the substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto ...
 • Rynek włókien celulozowych o właściwościach specjalnych w Polsce i na świecie : analiza marketingowa 

  Łaszkiewicz, Bogumił; Koszewska, Małgorzata; Malinowska-Olszowy, Monika (Politechnika Łódzka. Katedra Włókien Sztucznych. Katedra Gospodarki Światowej i Marketingu, 2008)

View more