Show simple item record

dc.contributor.authorKamińska, Maria E.
dc.contributor.editorCzkwianianc, Artem. Red. nauk.
dc.date.accessioned2022-01-12T09:11:55Z
dc.date.available2022-01-12T09:11:55Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.citationKamińska M. E., Doświadczalne badania żelbetowych słupów ukośnie mimośrodkowo ściskanych. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych, zeszyt nr 7, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 1995, ISSN 1230-6010
dc.identifier.issn1230-6010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/4172
dc.descriptionSkład tekstu i opracowanie graficzne : Jacek Filipczak ; Adam W.Wojdapl_PL
dc.description.abstractPrzedstawiono wyniki badań 18 żelbetowych słupów (1=3000mm, przekrój poprzeczny 140x250mm), obciążonych ukośnie mimośrodowo. Przyjęto dwa stopnie zbrojenia podłużnego (p = p' = 0.0088 i O.O 179), dwa mimośrody siły podłużnej (0.2h i 1 .0h) oraz trzy kierunki płaszczyzny obciążenia (22.5°, 45° i 67.5°). Słupy były obciążane skokowo, aż do zniszczenia, przy czym w badaniach uwzględniono powtarzalność i historię obciążenia. Wykonywano zatem odciążenia z jednego (I seria) lub dwóch (II i III seria) poziomów obciążenia, a w III serii w trakcie badania zmieniano kierunek i znak wektora momentu. Przy każdym poziomie obciążenia określano położenie osi obojętnej w przekrojach słupa, przemieszczenia słupa oraz obrót przekroju poprzecznego. Wyniki pomiarów podane są w Załączniku. Badania wykazały, że powtarzalność obciążenia nie ma istotnego wpływu na deformacje i nośność badanych słupów. Wpływ historii obciążenia jest zauważalny i może on być korzystny lub niekorzystny, w zależności od relacji kierunków obciążenia pierwotnego i wtórnego.pl_PL
dc.description.abstractTests on 18 bieccentricically loaded RC columns (1=3.0m, cross-section 140x250mm) are reported. Two kinds of longitudinal reinforcement ratio (p = p' = 0.0088 and 0.0179), two values of the longitudinal force eccentricity (0.2h and l .0h) and three directions of the loading piane (22.5°, 45° and 67.5°) were assumed. The columns were loaded step by step until the failure, and besides the repeatability and loading history were also taken into consideration during the tests. Then, there were made unloadings from one (series I) or two (series II and III) load levels and in series III the direction and sign of the moment vector was changed. The position of the neutral axis in the column cross-section, the displacements of the column and rotation of the cross-section were determined at every load level. The results of experiments are given in the Appendix. The tests showed, that the repeatability of the load has no significant influence on the deformations and carrying capacity of tested columns. The influence of the load-way is observable, so it could be positive or not, dependent on the relation of the original and secondary load directions.en_EN
dc.description.sponsorshipBadania sponsorowane przez Komitet Badań Naukowych Zespół KBN: S1 w ramach umowy nr PB092/S1/93/04 Projekt badawczy numer 7 S1 0300204pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowegopl_PL
dc.publisherLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structuresen_EN
dc.relation.ispartofseriesBadania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych, zeszyt nr 7 - 1995
dc.subjectżelbetowe słupypl_PL
dc.subjectzbrojenie podłużnepl_PL
dc.subjectodkształcenia słupówpl_PL
dc.subjectobciążanie słupówpl_PL
dc.subjectreinforced concrete columnsen_EN
dc.subjectlongitudinal reinforcementen_EN
dc.subjectdeformation of columnsen_EN
dc.subjectloading of columnsen_EN
dc.titleDoświadczalne badania żelbetowych słupów ukośnie mimośrodkowo ściskanychpl_PL
dc.title.alternativeExperimental lnvestigations of RC Columns under Biaxial Bendingen_EN
dc.typeMonografiapl_PL
dc.typeMonographen_EN
dc.contributor.reviewerSułocki, Jerzy


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record