Show simple item record

dc.contributor.authorCzkwianianc, Artem
dc.contributor.editorKamińska Maria E. Red. nauk.
dc.date.accessioned2022-01-12T08:10:34Z
dc.date.available2022-01-12T08:10:34Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.citationCzkwianianc A., Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych; zeszyt nr 6, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 1995, ISSN 1230-6010.
dc.identifier.issn1230-6010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/4170
dc.descriptionPublikacja pod patronatem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PANpl_PL
dc.descriptionSkład tekstu i opracowanie graficzne: Janecka Barbara ; Filipczak Jacek ; Wojda Adam W.
dc.descriptionZeszyt 6/1995 czasopisma : Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych zawiera 2 publikacje : 1. Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych (Czkwianianc, Artem) 2. Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych (Urban Tadeusz, Kosińska Anna, Czkwianianc Artem)
dc.description.abstractW pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • siła normalna działająca na górnej gałęzi słupa - dwie wartości 50 i 225 kN, • stopień zbrojenia na zginanie rygla - Ps= 0.0077 i 0.0127, • ukształtowanie zbrojenia w obszarze węzła elementu - pięć różnych sposobów, • wytrzymałość betonu, projektowana - 20, 35 i 50 MPa. Podczas obciążania elementów były prowadzone pomiary odkształceń na powierzchni betonu, pomiary przemieszczeń osi geometrycznych elementu oraz obserwowano rozwój zarysowania i mierzono szerokości rozwarcia wszystkich rys. Przeanalizowano wpływ ukształtowania zbrojenia, wpływ wytrzymałości betonu i wielkości siły normalnej w górnej gałęzi słupa na zachowanie złączy.pl_PL
dc.description.abstractIn this paper results of experimental tests of beam-column joints of R.C. frames are presented. In generał 12 fiat members and 4 with transverse beams were tested. The design variables were: • the normal force applied on top column - two values 50 and 225 kN, • the ratio of bending reinforcement for beam - two values Ps= 0.0077 and 0.0127, • the shape of reinforcement in joint area - five different shapes, • concrete strength, designed - 20, 35 and 50 MPa. During tests strains on surface of concrete, displacements of geometrical axes were measured and crack pattern was observed. Influence of reinforcement shape, strength of concrete and level of normal force in top column and behaviour of joints was analyzed.en_EN
dc.description.sponsorshipBadania sponsorowane przez Komitet Badań Naukowych Zespół KBN: S1 w ramach umowy nr PB0947/S1/93/04 - Projekt badawczy numer 7 S1 0300304pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowegopl_PL
dc.publisherLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structuresen_EN
dc.relation.ispartofseriesBadania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych ; zeszyt nr 6 / 1995
dc.subjectwęzeł belka-słuppl_PL
dc.subjectmonolityczna konstrukcja ramowapl_PL
dc.subjectodkształcenia betonupl_PL
dc.subjectnośność elementówpl_PL
dc.subjectwytrzymałość betonupl_PL
dc.subjectbeam-column nodeen_EN
dc.subjectmonolithic frame constructionen_EN
dc.subjectconcrete deformationen_EN
dc.subjectload-bearing capacity of the elementsen_EN
dc.subjectconcrete strengthen_EN
dc.titleBadania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowychpl_PL
dc.title.alternativeExperimental Investigations of Beam-Column Jointsen_EN
dc.typeMonografiapl_PL
dc.typeMonographen_EN
dc.contributor.reviewerGodycki-Ćwirko, Tadeusz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record