Journal of Management Challenges, to zbiór oryginalnych publikacji, dotyczących teorii i praktyki z dziedziny zarządzania i inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach, wprowadzają czytelnika w świat innowacyjnych technologii, rozwiązań strategicznych niezbędnych do rozwoju istniejących i nowo powstających firm.


Journal of Management Challenges is a collection of original publications on the theory and practice in the field of management and production engineering in enterprises, introducing the reader to the world of innovative technologies, strategic solutions necessary for the development of existing and newly established companies.


Strona wydawcy : https://wydawnictwo.p.lodz.pl

Strona czasopisma : https://eczasopisma.p.lodz.pl/JMC

DOI : 10.34658/jmc


Collections in this community

Recent Submissions