Show simple item record

dc.contributor.authorTerkiewicz, P.
dc.contributor.authorŻakowska, Z.
dc.contributor.authorKuberski, S.
dc.date.accessioned2021-05-19T06:42:13Z
dc.date.available2021-05-19T06:42:13Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationTerkiewicz P., Kuberski S., Żakowska Z., Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję mikrobiologiczną. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 93-96, ISBN 83-919038-2-6.
dc.identifier.isbn83-919038-2-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3453
dc.description.abstractFolie czystego poli(chlorku winylu) po procesie przyspieszonego starzenia (strumień elektronów o określonym natężeniu) zostały poddane korozji biologicznej przy użyciu wyselekcjonowanych mikroorganizmów (grzyby strzępkowe, bakterie właściwe, promieniowce). Zmiany powierzchni polimeru dokonano przy użyciu mikroskopu z podwójnym odbiciem światła oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Najsilniejsze zmiany uzyskano w przypadku prób poddanych działaniu strumienia elektronów o natężeniu 400 kR, których powierzchnia pokryta została zawiesiną mieszanej populacji testowych drobnoustrojów inkubowanych w żyznej glebie.pl_PL
dc.description.abstractThe PVC blend after different rate of electron radiation and their microbial corrosion has been studied. It has been used of different type of microbes (filamentous fungi, bacteria and Streptomyces sp.). The effect of changes' surface was determinated using scanning microscope and IR spectroscopy with Fourier transformation (FTIR). The best effects were observed for blends, which were covered by all organisms' medium, incubated in compost and after 400 kR radiation.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, ISBN 83-919038-2-6.
dc.subjectkorozja biologicznapl_PL
dc.subjecttworzywa sztucznepl_PL
dc.subjectdegradacja radiacyjna PCVpl_PL
dc.subjectbiological corrosionen_EN
dc.subjectplasticsen_EN
dc.subjectPVC radiation degradationen_EN
dc.titleWpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję biologicznąpl_PL
dc.title.alternativeInfluence of radiation`s degradation of PVC on microbial corrosionen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 93-96


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record