Show simple item record

dc.contributor.authorKrzystek, L.
dc.contributor.authorSójka-Ledakowicz, J.
dc.date.accessioned2021-05-18T09:05:46Z
dc.date.available2021-05-18T09:05:46Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationKrzystek L., Sójka-Ledakowicz J., Badania degradacji wybranych wyrobów z włókien celulozowych w bioreaktorach. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 193-197, ISBN 83-87202-93-2.
dc.identifier.isbn83-87202-93-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3442
dc.description.abstractW opracowaniu przedstawiono wyniki badań biologicznej degradacji tkanin z włókien celulozowych (bawełnianych i lnianych) wspólnie z organiczną frakcją stałych odpadów z gospodarstw domowych lub odpadami owocowo-warzywnymi w bioreaktorach. Stwierdzono, że badane tkaniny charakteryzują się różną podatnością na procesy degradacji. Tkaniny lniane, mimo niższej zawartości celulozy (82%), łatwiej ulegały procesom biodegradacji. Ubytki zarówno masy tkanin jak i przeprowadzona analiza metrologiczna wskazują na większą podatność tkanin lnianych o ok. 40 do 160%. Uzyskany stopień degradacji substancji organicznych zawartych w stałych odpadach z gospodarstw domowych i odpadach owocowo-warzywnych był wysoki. Wyniósł on ok. 50% dla sm i smo oraz ok. 60% dla ChZT ogólnego.pl_PL
dc.description.abstractIn this study the biological co-degradation of textiles made of cellulose fibres (cotton and linen) together with organie fraction of municipal solid waste was carried out in a bioreactor. It was found that the fabrics tested were characterized by different susceptibility to degradation. Linen, des pite a lower cellulose content (82% ), was more susceptible to biodegradation. Both fabric mass losses and the metrological analysis revealed linen susceptibility higher by about 40 to 160%. The obtained degradation degree of organie substances present in household solid waste was high and amounted to about 50% for TS and VS and about 60% for total COD.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, ISBN: 83-87202-93-2.
dc.subjectdegradacja tkaninpl_PL
dc.subjecttkaniny - włókna celulozowepl_PL
dc.subjectbioreaktorypl_PL
dc.subjectfabric degradationen_EN
dc.subjectfabrics - cellulose fibersen_EN
dc.subjectbioreactorsen_EN
dc.titleBadania degradacji wybranych wyrobów z włókien celulozowych w bioreaktorachpl_PL
dc.title.alternativeDegradation of textile fibres from cellulose in bioreactorsen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 193-197


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record