Recent Submissions

 • Knitted shields against electromagnetic waves 

  Mikołajczyk, Zbigniew; Nowak, Iwona; Szewczyk, Monika; Januszkiewicz, Łukasz; Junak, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The purpose of the research is to counteract the negative impact of electromagnetic waves on the human body by using knitted textile barriers. Four variants of knitted fabrics with plain weft stitches were designed and ...
 • Kolejny sukces Koła SKaNeR! 

  Granosik, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR z Politechniki Łódzkiej, w składzie: Małgorzata Rogowska, Paweł Rogowski i Tomasz Smaż, wzięła udział w międzynarodowym konkursie Robotex International 2021 w ...
 • 20.edycja ISEF 

  Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnet ...
 • Napędy indukcyjno-dynamiczne łączników prądu stałego współpracujące z komorami próżniowymi prądu przemiennego 

  Rodak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii przedstawiono sposób dobrania parametrów wchodzących w skład próżniowego członu łączeniowego z napędem indukcyjno-dynamicznym, stosowanego jako główny element łączeniowy w łącznikach wykorzystujących technologię ...
 • Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia 

  Małaczek, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w rozległych systemach pomiarów synchronicznych stosowanych w systemach elektroenergetycznych 

  Binek, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Analiza i implementacja metod sztucznej inteligencji przy niepełnej informacji medycznej na przykładzie oceny ryzyka chorób kardiologicznych 

  Marciniak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Monografia przedstawia badania związane z opracowaniem i porównaniem efektywnych algorytmów metod sztucznej inteligencji dla nowatorskiego, mikroprocesorowego systemu monitorującego parametry życiowe pacjenta i wspomagającego ...
 • Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych 

  Kotas, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] porusza tematykę przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych i jest ukierunkowana na opracowanie metody wczesnej diagnostyki zaburzeń i chorób układu węchowego. W tym celu podjęto się budowy prototypu urządzenia ...
 • Modele komputerowe nanowłókien o własnościach magnetycznych 

  Firych-Nowacka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Hybrydowo o nowych sposobach interakcji 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas ...
 • Nowe projekty Erasmus plus 

  Kamińska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka dostała dofinansowanie 1 164 770 euro (ponad 5 milionów złotych) na realizację 4 międzynarodowych projektów w programie Erasmus+. Dotyczą one opracowania innowacyjnych działań edukacyjnych, w tym ze ...
 • Modelowanie i analiza sygnału elektrokardiograficznego z zastosowaniem układów i przekształceń nieliniowych 

  Strumiłło, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2002)
  Zagadnienia referowane w rozprawie dotyczą zastosowań układów i przekształceń nieliniowych, takich jak nieliniowe układy dynamiczne, jednokierunkowe sieci neuronowe i kaskadowe filtry medianowe, do modelowania i analizy ...
 • Bionic hand control using EMG signals 

  Sencerek, Jędrzej; Zagrodny, Bartłomiej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  Abstract. 3D printed prototype a human hand which is controled by sEMG signal was created to simulate two types of fingers motions. The first one includes fingers flexion/extension and the second one is focused on opposing ...
 • Reference model trajectory tracking in continuous-time sliding mode control 

  Latosiński, Paweł; Bartoszewicz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  Controller design for a continuous-time system subject to nonlinear disturbance is a complex task with many challenges. One must ensure that the effects of disturbance on system dynamics are properly compensated, while ...
 • Prediction of Natural Image Saliency for Synthetic Images 

  Rudak, Ewa; Rynkiewicz, Filip; Daszuta, Marcin; Sturgulewski, Łukasz; Lazarek, Jagoda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Numerous saliency models are being developed with the use ofneural networks and are capable of combining various features and predicting the saliency values with great results. In fact, it might be difficult to replace ...
 • A Case Study based exam at Computer Science at Lodz University of Technology 

  Sękalski, Przemysław; Pietrzak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper describes the process of introducing changes in diploma examination system in the Computer Science discipline at Lodz University of Technology, Poland. The main aim of this paper is to share the experience with ...
 • Dyplomy z paszportem na przyszłość 

  Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka wraz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o.o. zakończyły pierwszy cykl studiów na kierunku mechatronika, umożliwiający już w trakcie kształcenia zdobycie doświadczenia zawodowego bezpośrednio w ...
 • Mobile device path planning basing on the fractional potential 

  Ostalczyk, Piotr; Bąkała, Marcin; Duch, Piotr; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
  The aim of the paper is to develop new quick and safe algorithms used for mobile device path planning [1,2,6,7,8,10,13,19]. The path should lead the device to some predefined target without striking the obstacles. In the ...
 • Computer aided evaluation of selected examination tasks in mathematics using generalized Hough transform 

  Stoliński, Sebastian; Bieniecki, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
  In this chapter an image processing algorithm for automatic evaluation of scanned examination sheets is described. The discussed image contains selected geometric figures drawn by hand on a printed coordinate system. ...
 • Tackling the computer overuse as a cause of chronic musculoskeletal disorders with the concept of a tangible personal persuasive avatar 

  Kosiński, Tomasz; Grzelak, Piotr; Kucharski, Przemysław; Romanowski, Andrzej; Chaniecki, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
  [...] The presented work, introducing a prototype of interactive avatars persuasive system into employees' natural workplaces, provided an opportunity of insight into human behavior at work and the possible problems to ...

View more