Show simple item record

dc.contributor.authorGorczakowski, Andrzej
dc.contributor.authorZawadzki, Andrzej
dc.date.accessioned2019-03-01T11:03:50Z
dc.date.available2019-03-01T11:03:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGorczakowski A., Zawadzki A., Wpływ szerokości komory na rozprzestrzenianie się i gaszenie płomienia w otwartej wirującej komorze spalania. W: Termodynamika w nauce i gospodarce. T. 1, Gnutka Z. (red.), Gajewski W. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 331-336, ISBN 978-83-7493-406-0.
dc.identifier.isbn978-83-7493-406-0
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2114
dc.descriptionWyniki przedstawione w referacie zostały uzyskane w ramach projektu badawczego pt. ,, Spalanie jednorodnej mieszanki paliwa z powietrzem w ładunku zawirowanym" Nr 4Tl 2D 05129, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji I Nauki.pl_PL
dc.description.abstractW celu wyjaśnienia mechanizmu rozprzestrzeniania się i gaszenia płomienia w polu działania sił odśrodkowych przeprowadzono szereg eksperymentów dla swobodnie rozprzestrzeniającego się płomienia w wentylowanym (o stałym ciśnieniu), wirującym zbiorniku cylindrycznym - komorze spalania dla różnych składów mieszanek gazowych metan - powietrze i propan - powietrze, dla różnych prędkości obrotowych komory. Wykorzystano tu komorę wykonana z pleksiglasu o średnicy wewnętrznej 90 mm i szerokościach 20, 30 i 50 mm. Otwór wentylacyjny o średnicy 15 mm umieszczono w osi obrotu zbiornika. Badano ubogie mieszanki przy prędkościach wirowania od 1000 do 5000 obr/min. Rejestrację przebiegu procesu spalania wykonano za pomocą kamery video. Obserwowano czołowy widok płomienia, widok boczny uzyskano w lustrze ustawionym pod kątem 45°. Uzyskano wyniki pokazujące wpływ szerokości komory spalania na szybkość rozprzestrzeniania się płomienia i moment rozpoczęcia jego gaszenia.pl_PL
dc.description.abstractWith the aim to explain the mechanism of flame propagation and quenching under the action of centrifugal forces, several experiments were done for freely propagating flame insi de ventilated ( constant pressure) rotating cylindrical container - combustion chamber for different compositions of gaseous mixtures methane-air and propane-air, for various rotational speeds of the chamber. The chamber was made of Perspex with inside diameter 90 mm and widths 20, 30, 50 mm. Ventilating opening with diameter 15 mm was placed at the axis of rotating chamber. Lean mixtures were investigated for rotational speeds from 1000 to 5000 rpm. Combustion process recording was done with video camera. Flame front view was observed, side view could be recorded from a mirror inclined at the angle 45°. The gathered results show the influence of combustion chamber width on flame propagation velocity and the while when quenching occurs.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiejpl_PL
dc.relation.ispartofGnutka Z. (red.), Gajewski W. (red.), Termodynamika w nauce i gospodarce. T. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ISBN 978-83-7493-406-0.
dc.subjectspalaniepl_PL
dc.subjectrozprzestrzenianie się płomienia gazowegopl_PL
dc.subjectgaszenie płomieniapl_PL
dc.subjectspalanie w wirującej komorzepl_PL
dc.subjectcombustionen_EN
dc.subjectthe spread of the gas flameen_EN
dc.subjectextinguishing a flameen_EN
dc.subjectcombustion in a rotating chamberen_EN
dc.titleWpływ szerokości komory na rozprzestrzenianie się i gaszenie płomienia w otwartej wirującej komorze spalaniapl_PL
dc.title.alternativeCombustion chamber width influence on flame propagation and quenching inside rotating combustion vesselen_EN
dc.typeRozdział książkipl_PL
dc.typeChapter of the booken_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record