Recent Submissions

 • Guidance of the resonance energy flow in the mechanism of coupled magnetic pendulums 

  Pilipchuk, Valery N.; Polczyński, Krystian; Bednarek, Maksymilian; Awrejcewicz, Jan (Elsevier, 2022)
  This paper presents a methodology of controlling the resonance energy exchange in mechanical system consisting of two weakly coupled magnetic pendulums interacting with the magnetic field generated by coils placed ...
 • PŁ współtworzy zieloną rewolucję w przemyśle 

  Liśkiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną ...
 • Using bioprinting 

  Bociąga, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  3D bioprinting greatly supports medicine and research. In this regard, great progress is being made in laboratories around the world. Research in this field is also conducted in carried out at the Laboratory of 3D ...
 • Pierwsze kroki w Ameryce Łacińskiej 

  Jodko, Daniel (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Tegucigalpa, stolica Hondurasu, leży około 9900 km od Łodzi. Mimo tej odległości, dzięki środkom z Erasmus+, Politechnikę Łódzką odwiedził w 2019 r. prof. Fernando Zorto z Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu w ...
 • Miliony euro na „zieloną” transformację 

  Chojnacka, Ewa; Liśkiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Na Politechnice Łódzkiej spotkali się partnerzy projektu FRONTSH1P. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 34 konsorcjantów, dyskutując o celach projektu, którego budżet wynosi aż 19 milionów euro.
 • Współpraca dla bezpieczeństwa 

  Karczemska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Naukowcy z PŁ opracowują powłoki antybakteryjne o właściwościach drobnoustrojobójczych. Zostaną one zastosowane w szpitalu.
 • Klasa pod patronatem PŁ 

  Kaczmarek, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach wyraziły chęć uruchomienia klasy Inżynierii Materiałowej w ramach Mechaniki. Podpisy ...
 • Error Reduction for Static Localization 

  Morawska, Barbara; Lichy, Krzysztof; Koch, Piotr; Niedźwiedzki, Jakub; Leplawy, Marcin; Lipiński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  This article describes methods for reducing the position measure-ment error of ultra-wideband localization system - DecaWave TREK1000. The static localization accuracy of this system can achieve 10cm. The local-ization ...
 • Politechnika współtworzy system separacji mikroalg 

  Liśkiewicz, Grzegorz; Miller, Brian; Tomecka, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projektów finansowanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na czele listy, z ...
 • Naprężenia badane pod supermikroskopem 

  Czapski, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą prof. Tomasz Kubiak i jego doktorant mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej we współpracy z University of Bath ...
 • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

  Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
 • „Zielone kompetencje” młodzieży 

  Jastrzębska, Aleksandra; Jastrzębski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2021)
  W obliczu zmian klimatycznych i dynamicznie zmieniającej się gospodarki poszukiwane są rozwiązania, które wspierają dążenie do bardziej zrównoważonego, „zielonego” świata. Na te potrzeby odpowiada europejski projekt D ...
 • Mechanicy i chemicy wspólnie dla ochrony środowiska 

  Obidowski, Damian; Fligel, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Naukowcy z Instytutu Maszyn Przepływowych, Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej pracują nad prototypem urządzenia do bezpiecznego przetwarzania pojemników po aerozolach. Badania ...
 • Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi 

  Teter, A.; Kołakowski, Z.; Kubiak, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. ...
 • Wpływ modułu sprężystości postaciowej na stateczność płyt trójwarstwowych 

  Mania, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy podano wyniki analizy stateczności globalnej płyt trójwarstwowych w kształcie trapezu równoramiennego swobodnie podpartych na całym obwodzie, poddanych osiowemu ściskaniu. Omówiono szczególny wpływ materiału ...
 • Interaction of global and local modes at free oscillations of compressed thin-walled beams 

  Manevich, A.I.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  The influence of a compressive force on free nonlinear oscillation of thin-walled members is studied. The case of internal autoparametric resonance is considered when the ratio of natural frequencies of global and local ...
 • Behaviour of stainless steel columns under combined bending and axial compression loading 

  Macdonald, M.; Rhodes, J.; Kotełko, M. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  The behaviour and load capacity of Type 304 stainless steel columns of lipped channel cross-section, subjected to pure compression loading was presented by Macdonald, Rhodes and Kotelko in 2000 [1].This paper describes ...
 • Analiza stateczności cienkościennych dźwigarów skrzynkowych obciążonych cieplnie 

  Kubiak, T.; Niezgodziński, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy zaprezentowano rozważania dotyczące słuszności przyjmowania założenia prostych brzegów podczas analizy stateczności płyt obciążonych termicznie. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych (MES) dla dźwigarów oraz ...
 • Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych 

  Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy zaprezentowano podstawowe idee w podejściu do stateczności, stanów pokrytycznych i nośności cienkościennych belek - słupów z kompozytów warstwowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przedstawiono oszacowanie ...
 • Stateczność i nośność graniczna cienkościennych słupów wieloobwodowych poddanych równomiernemu ściskaniu 

  Królak, M.; Grądzki, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy przeprowadzono analizę stateczności lokalnej i globalnej ( eulerowskiej) oraz nośności granicznej równomiernie ściskanych izotropowych słupów o przekrojach kwadratowych wieloobwodowych (wielokomorowych) o stałym ...

View more