Recent Submissions

 • Manufacturing. Instructions for Laboratory 

  Gumienny, Grzegorz; Władysiak, Ryszard; Januszewicz, Bartłomiej; Just, Paweł; Koter, Katarzyna; Witkowski, Błażej; Zgórniak, Piotr; Zora, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Making things has been an essential activity of human civilizations since before recorded history. Today, the term manufacturing is used for this activity. For technological and economic reasons, manufacturing is important ...
 • DSTA-2021 Conference Books – Abstracts 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2021)
  From Preface: This is the sixteen time when the conference “Dynamical Systems – Theory and Applications” gathers a numerous group of outstanding scientists and engineers, who deal with widely understood problems of theoretical ...
 • Termodynamiczne podstawy budowy urządzeń przemysłu spożywczego, chłodnictwa i klimatyzacji. Część II : Gazy rzeczywiste i procesy obróbki powietrza 

  Bratek, Tadeusz; Gorczakowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1994)
 • Modelling of blood flows 

  Jóźwik, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  Inżynieria biomedyczna rozwija się niezwykle szybko i są po temu co najmniej dwa podstawowe powody. Nowoczesne techniki medyczne potrzebują coraz większego nasycenia techniką, a właściwie nie mogłyby istnieć bez udziału ...
 • Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 2, Statics, dynamics and stability of structural elements and systems 

  Kołakowski, Zbigniew; Kowal-Michalska, Katarzyna; Niezgoda, Tadeusz; Trombski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
 • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. 2 

  Gałkiewicz, Tadeusz; Królak, Marian; Kubiak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Druga część podręcznika ,,Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów" jest kontynuacją części pierwszej wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej pod koniec 2008 roku, w której zamieszczono zadania dotyczące prostych ...
 • Podstawy i technika obróbki ściernej 

  Gołąbczak, Andrzej; Kruszyński, Bogdan; Fiks, Włodzimierz; Gołąbczak, Andrzej; Koziarski, Andrzej; Kruszyński, Bogdan; Marciniak, Tadeusz; Przybył, Ryszard; Oryński, Franciszek; Urbaniak, Mirosław; Wójcik, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział MechanicznyLodz University of Technology Press. Faculty of Mechanical Engineering, 2010)
 • Skrzynie automatyczne. Podstawy działania 

  Pawelski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Celem tej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi podstaw do zrozumienia zasad działania złożonego mechanizmu mechatronicznego, jakim jest skrzynia automatyczna oraz wyposażenie w „narzędzia" pozwaląjące na podjęcie ...
 • DSTA-2019 Conference Books vol. 1 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2019)
 • DSTA-2019 Conference Books vol. 2 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2019)
 • DSTA-2019 Conference Books – Abstracts 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2019)
 • Modelowanie prędkości przedzderzeniowej pojazdu przy wykorzystaniu funkcji nieliniowej 

  Kubiak, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  W monografii pt. "Modelowanie prędkości przedzderzeniowej pojazdu z wykorzystaniem funkcji nieliniowej" autor porusza problematykę związaną z wyznaczaniem prędkości pojazdów biorących udział w zaistniałym zdarzeniu drogowym ...
 • Wpływ Cr, Mo, V i W na proces krystalizacjii właściwości mechaniczne siluminów podeutektycznych 

  Szymczak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressLodz University of Technology Monographs;2301, 2019)
  Pracę poświęcono możliwości podwyższenia właściwości mechanicznych siluminów podeutektycznych poprzez zastosowanie dodatków wysokotopliwych Cr, Mo, V i W. Wykazano, że dodatki te, wprowadzane pojedynczo lub jednocześni ...
 • Produkcja kryształów syntetycznych - jak powstają kryształy? 

  Mitura, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The development of the nineteenth and twentieth century civilization was directly connected with the invention of crystals synthetizing methods. Production of monocrystals as well as of polycrystalline materials, and ...
 • Zastosowanie rurek cieplnych w nowoczesnych wymiennikach ciepła 

  Cebulski, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  Rurki cieplne stanowią bardzo wygodny element efektywnej regulacji termicznej. Są stosowane jako wymienniki ciepła w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła, urządzeniach do odzysku ciepła w systemach wentylacji ...
 • Wpływ szerokości komory na rozprzestrzenianie się i gaszenie płomienia w otwartej wirującej komorze spalania 

  Gorczakowski, Andrzej; Zawadzki, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  W celu wyjaśnienia mechanizmu rozprzestrzeniania się i gaszenia płomienia w polu działania sił odśrodkowych przeprowadzono szereg eksperymentów dla swobodnie rozprzestrzeniającego się płomienia w wentylowanym (o stałym ...
 • Badanie rozprzestrzeniania się płomienia przy obwodowym punkcie zapłonu w wirującej komorze spalania 

  Gorczakowski, Andrzej; Zawadzki, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  W pracy tej przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych rozprzestrzeniania się płomienia w mieszance propan-powietrze, zapalanej w punkcie położonym z dala od osi wirującej komory spalania. Przebieg procesu spalania był ...
 • Pionoworurkowy fluidalny podgrzewacz powietrza 

  Kasieczka, Władysław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  Przedstawiono badania wymiany ciepła w pionoworurkowym, wysokotemperaturowym i wysokociśnieniowym wymienniku ciepła do ogrzewania powietrza (lub gazów) do temperatury rzędu l000 °C przy ciśnieniu 9-15 bar, zanurzonego w ...
 • Analiza metod wyznaczania czasu zamrażania 

  Kasieczka, Władysław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
  Wyznaczono doświadczalnie i analitycznie czas zamrażania produktów spożywczych o kształtach zbliżonych do kuli, walca i prostopadłościanu. Proces zamrażania przeprowadzono przy trzech różnych temperaturach: -23 °C, -6 ...
 • Użytkowe właściwości warstw węglowych wytworzonych na elementach stopu magnezu metodą PACVD 

  Gołąbczak, Marcin; Mitura, Stanisław (Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006)
  Stopy magnezu znajdują aktualnie liczne zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu, gdzie redukcja masy ma zasadnicze znaczenie [8, 9, 13]. Przykładowo wykorzystywane są w przemyśle: lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, ...

View more