Recent Submissions

 • Preliminary studies on the preparation and properties of chitosan nonwovens modified with acid vapors 

  Sikorski, Dominik; Bauer, Marta; Frączyk, Justyna; Draczyński, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The aim of the study was to develop methods for modifying chitosan nonwovens in the gas phase (application of acid vapors). Organic and inorganic acids were used in the research. The time of treating chitosan nonwovens ...
 • A self-healing system for the soles of all rubber protective footwear 

  Adamus-Włodarczyk, Agnieszka; Irzmańska, Emilia; Szczepański, Grzegorz; Strąkowska, Anna; Rezmer, Sebastian; Dobrowolski, Mirosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The objective of work was to improve the safety performance of protective footwear by increasing its service time using next-generation polymeric materials featuring autonomous self-healing mechanisms capable of repairing ...
 • Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego 

  Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ...
 • Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację 

  Piotrowska, M.; Piotrowska, M.; Zaborski, M.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Zbadano właściwości wulkanizatów epoksydowanego kauczuku naturalnego o stopniu epoksydacji 50 % mol. (ENR50) usieciowanego tradycyjnie i w sposób niekonwencjonalny oraz podatność wspomnianych wulkanizatów do degradacji ...
 • Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych 

  Markowska, Joanna; Libudzisz, Zdzisława; Żegota, Alicja (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ...
 • Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych 

  Perkowski, Jan; Goździecki, Tomasz (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 ...
 • Zastosowanie radiacyjnej dezynfekcji przy konserwacji rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

  Perkowski, J.; Zajączkowska-Kłoda, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi została poddana konserwacji z wykorzystaniem procesu radiacyjnej dezynfekcji. W oparciu o dane literaturowe i wykonaną wstępną ...
 • Biologiczne oczyszczanie ścieków włókienniczych po wstępnym ozonowaniu 

  Perkowski, J.; Kos, L. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  Praca dotyczy wpływu wstępnego ozonowania ścieków włókienniczych na wydajność i efektywność ich doczyszczania metodami biologicznymi. Obiektem naszych badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z procesów ...
 • X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : książka abstraktów 

  Długosz-Lisiecka, Magdalena; Rokita, Bożena; Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny.; Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. Polska Akademia Nauk.; Instytut Biologii Medycznej. Polska Akademia Nauk.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną ...