Show simple item record

dc.contributor.authorMnich, Joanna
dc.date.accessioned2016-07-08T07:54:03Z
dc.date.available2016-07-08T07:54:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOrganizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 62, Nr 1203, 2015, s. 83-96pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1176
dc.description.abstractW artykule zostaną omówione kluczowe zmiany w ISO 9001, jakie przyniosła nowelizacja z 2015 roku. Zaprezentowana zostanie nowa formuła systemu zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem nowo wprowadzonych wymagań. Zarysowane zostaną wymagania standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności. W części praktycznej zostanie dokonana próba implementacji tych dwóch standardów zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży spożywczej. Artykuł ma pomóc naczelnemu kierownictwu organizacji w łańcuchu żywnościowym w odpowiedzi na pytanie, czy nowe wydanie standardu ISO 9001 jest możliwe do zaimplementowania do funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz jakie wymierne korzyści może nieść ta zmiana dla firm.pl_PL
dc.description.abstractThis article will discuss key changes in ISO 9001 brought about by the amendment of 2015 years. It will be presented a new formula of a quality management system, with a particular focus on newly introduced requirements. Sketched will be requirements for food safety management standard. In the practical part, an attempt will be made to implement these two management standards on the example of companies operating in the food industry. Article is designed to help senior management organization in the food chain in response to the question whether the new edition of ISO 9001 standard, it is possible to implement a functioning system of food safety management and what tangible benefits can bring this change for companies.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwa Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej;
dc.subjectorganizacja i zarządzaniepl_PL
dc.titleAnaliza zmian w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 pod kątem zintegrowania z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności według PN-EN ISO 22000:2006 –studium przypadkupl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of changes in system erquirments PN-EN ISO 9001:2009 angle intergrated into a food safety management system PN-EN ISO 22000:2006 - case studyen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record