Show simple item record

dc.contributor.authorSójka-Ledakowicz, Jadwiga
dc.contributor.authorCzajkowski, Wojciech
dc.contributor.authorLewartowska, Joanna
dc.contributor.authorMamnicka, Justyna
dc.contributor.authorKudzin, Marcin H.
dc.contributor.authorLota, Wiesława
dc.date.accessioned2016-02-04T12:07:46Z
dc.date.available2016-02-04T12:07:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrace Instytutu Elektrotechniki, R. 61, nr. 266, str. 145-155
dc.identifier.issn0032-6216
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1097
dc.identifier.urihttp://195.187.94.6/pliki/ogolne/prace%20IEL/266/09.pdf
dc.description.abstractNajważniejszym elementem ochrony skóry przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego naturalnego i emitowanego przez źródła sztuczne jest odzież wykonana z materiałów włókienniczych o odpowiednich właściwościach barierowych i użytkowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości barierowych przed promieniowaniem ultrafioletowym dzianiny bawełnianej modyfikowanej nowymi organicznymi absorberami UV opartymi na 1,3,5-triazynie typu reaktywnego i bezpośredniego. Skuteczność modyfikacji dzianiny bawełnianej, także po wielokrotnym praniu i ekspozycji na promieniowanie UV, sprawdzana była na dwuwiązkowym spektrofotometrze UV-Vis. Zbadano także właściwości użytkowe barierowej dzianiny bawełnianej przeznaczonej na środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawiczki, koszulki z długim rękawem, nakrycia głowy.pl_PL
dc.description.abstractThe most important element in protecting the skin against the harmful effects of ultraviolet radiation emitted by natural and artificial sources is an apparel made from textile materials with a suitable barrier and wear properties. This paper presents test results of barrier properties against the ultraviolet radiation of a cotton knitted fabric modified with new organic UV absorbers based on 1,3,5-triazine - reactive and direct type. The effectiveness of the modified cotton knitted fabric, also after multiple--washings and exposure to UV radiation was tested on a double beam UV-Vis spectrophotometer. Wear properties of the barrier cotton knitted fabric applied for personal protective equipment such as: gloves, long sleeve shirts, hats, trousers were examined, too.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrace Instytutu Elektrotechniki, R. 61, nr. 266, 2014pl_PL
dc.subjectabsorbery UVpl_PL
dc.subjectUPFpl_PL
dc.subjectodzież chroniąca przed promieniowaniem UVpl_PL
dc.subjectUV absorbersen_EN
dc.subjectUPF – Ultraviolet Protection Factoren_EN
dc.subjectprotective textilesen_EN
dc.titleNowe absorbery organiczne do modyfikacji wyrobów z włókien celulozowych przeznaczonych na środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem nadfioletowympl_PL
dc.title.alternativeNew organic absorbers for modification of textiles made of cellulose fibres applied for personal protection against UV radiationen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record