2017, Tom 70 Nr 1220

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Difference and similarity in perception between green supply chain management in food industry and green supply chain management in generally in croatian companies
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Opetuk, Tihomir; Kolar, Davor; Cajner, Hrvoje; Dukic, Goran
  Nowadays, the increase in greenhouse gas (GHG) emissions in the atmosphere is currently one of the most serious environmental treats. Due to GHG emissions we will be witnesses of climate change which will cause damaging impacts in the next few decades [1]. These will primarily affect the natural and human systems [2]. At the same time these emissions are also a limiting factor for the economic growth of some countries, especially those in the transition process [3]. One of the reasons for that is the protocol, adopted in 2012 at Doha 2012 UN Climate Change Conference COP18 CMP8, at which the industrial world agreed to reduce the emissions of greenhouse gases approximately 18% below 1990 levels by 2013-2020 [4]. In the meantime, also due to the climate change and the increase in environmental awareness all over the world, the concept of Green Supply Chain Management appeared. It is often defined as integrating environmental thinking into supply chain management [5].Within that concept many greening elements aimed at the reduction of materials, energy, waste, pollution and emissions, or promoting the usage of recyclable materials and renewable energy sources, are introduced in various segments of supply chains. The proof lies in number of examples from industry, as well as in significant interest of academic community that could be seen through research papers, doctoral thesis and research projects.[...]
 • Pozycja
  Postrzeganie sygnałów ostrzegawczych w kontekście skuteczności systemów zarządzania ryzykiem
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Ćwik, Bogdan
  Kluczowym aspektem wpływającym na jakość zarządzania organizacjami jest stosowanie odpowiednich zasad i metod zarządzania ryzykiem. Procesy zarządzania tym aspektem powinny przenikać każde przedsiębiorstwo, urząd, instytucję i każdy inny podmiot realizujący określone zadania. Zarządzanie ryzykiem powinno być integralną częścią strategii organizacji, realizowaną we wszystkich jednostkach i na każdym jej szczeblu. Strategia organizacji powinna być skonstruowana w taki sposób, aby zarządzanie ryzykiem spełniało nie tylko funkcję systemu umożliwiającego uniknięcie strat, ale i pozwalało dostrzegać i wykorzystywać okazje oraz kreować szanse dla doskonalenia zarządzania organizacją. Zarządzanie ryzykiem powinno obejmować jego identyfikację, analizę, a następnie ewaluację. Skuteczność realizacji tych zadań wymaga gromadzenia i przetwarzania właściwych informacji oraz dobór właściwych miar analizowania i oceny zjawisk. Opublikowany w 2009 roku standard ISO 310001, zawiera wytyczne dotyczące systemowego zarządzania ryzykiem. Przestrzeganie tego standardu powinno ustrzec organizację przed negatywnymi zdarzeniami, w tym ochronić ją przed niespodziewanymi kryzysami.[...]