Preprocesory detekcji anomalii dla programu Snort

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa

Abstrakt

Oparty na detekcji sygnaturowej system wykrywania włamań Snort http://www.snort.org jest popularnym oprogramowaniem typu IDS dostępnym na licencji GNU. Rozdział zawiera informacje na temat preprocesorów rozszerzających funkcjonalność Snorta o detekcję anomalii, w tym o przygotowanym dla Snorta preprocesorze analizującym ruch sieciowy pod kątem anomalii jego natężenia.

Opis

Słowa kluczowe

sieci komputerowe, preprocesory, systemy wykrywania włamań, anomalie, computer networks, preprocessors, intrusion detection systems, anomalies

Cytowanie

Skowroński M., Wężyk R., Szmit M., Preprocesory detekcji anomalii dla programu Snort. W: Sieci komputerowe : praca zbiorowa. T. 2, Aplikacje i zastosowania, Kwiecień A. (red.), Ober J. (red.), Pochopień B. (red.), Gaj P. (red.), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s. 333-338, ISBN 978-83-206-1649-1.