Spline interpolation for trap spectroscopy analysis for two cyclic hydrocarbons.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Cubic spline interpolation gives a tool for obtaining good image of current-voltage characteristics for trap spectroscopy analysis without prior assumption about the trap distribution for 1-acenaphthenol and 9,10-dimethylanthracene.
Interpolacja z wykorzystaniem splinów sześciennych daje dobre narzędzie dla uzyskiwania dobrych obrazów charakterystyk prądowo-napięciowych dla celów spektroskopii pułapkowej prowadzonej bez uprzedniego założenia o rozkładzie pułapek dla 1-acenaftenolu i 9,10-dimetyloantracenu.

Opis

Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika Łódzka
Centre of Mathematics and Physics, Lodz University of Technology

Słowa kluczowe

1-acenaphthenol, 9,10-dimethylanthracene, conductivity, electrical characterization, trap spectroscopy, cubic spline, 1-acenaftol, 9,10-dimetyloantracen, przewodnictwo, charakterystyka elektryczna, spektroskopia pułapkowa, splin sześcienny

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 str. 27-38