Zastosowanie w medycynie pochodnych indolu i jego kompleksów z biometalami

Brak miniatury

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystykę i właściwości związków zawierających pierścień indolu. Pochodne związki indolu występują szeroko w przyrodzie w tkankach wielu roślin i zwierząt. Wykazują właściwości, które pozwalają na wykorzystanie ich w przemyśle farmaceutycznym. Dodatkowo mają zdolność kompleksowania biometali, dzięki czemu zyskują nowe właściwości lecznicze. W pracy dokonano przeglądu analogów oraz związków kompleksowych indoli, które już mają lub będą miały w przyszłości zastosowanie w medycynie i farmacji.
Properties and applications of compounds containing indol rings have been reported. The indol derivatives have a broad occurrence in nature, in tissues of many plants and animals. Their properties make them applicable in pharmaceutical industry. Additionally they have a complexing ability towards biometals, therefore their new potential medicinal capabilities are still under investigation. Our paper is a literature review of indol derivatives and complexes which already have or may have in the future an usage in medicine and pharmacy.

Opis

Słowa kluczowe

indol, przemysł farmaceutyczny, zdolność kompleksowania biometali

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.73-88 sum.