Informator 1980/84 : Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych - Poitechnika Łódzka

Ładowanie...
Miniatura

Data

1986

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Informator 1980/84 Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych Politechniki Łódzkiej zawiera dane dotyczące działalności Instytutu w tym okresie w dziedzinach: - organizacji i sytuacji kadrowej, - kształcenia studentów i doskonalenia zawodowego specjalistycznych kadr inżynierskich, - badań naukowych, publikacji, patentów i referatów, - współpracy z przemysłem, współpracy z i~granicą. Informator jest adresowany do instytucji i osób współpracujących z Instytutem, bądź zainteresowanych informacjami o przebiegu i wynikach jego działalności. Stanowi również niezbędną form, ewidencjonowania,utrwalania i upowszechniania najważniejszych osiągnięć placówki i jej pracowników. Pięcioletnia przerwa w wydawaniu Informatora była spowodowana okresem kryzysu i pewnej destabilizacji życia gospodarczego i społecznego Polski oraz związanego z .tym pewnego osłabienia działalności Uczelni.

Opis

Płonka, A. M. (współpraca)
Żubrzak, M. (współpraca)
Jóźwiak, Elżbieta Red.
Sygn. 378.6.31

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych, informator Politechniki Łódzkiej, Lodz University of Technology

Cytowanie

Politechnika Łódzka., Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych., Szwarcsztajn E. (red.), Informator 1980/84 : Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych - Politechnika Łódzka., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1986.