Fundusze strukturalne UE dla zrównoważonego rozwoju w regionie łódzkim

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

[Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej]
[Lodz University of Technology. Press]

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

fundusze strukturalne - kraje Unii Europejskiej - 1990 - konferencje, ekorozwój - Polska - Łódź (region) - 1990 - konferencje, fundusze strukturalne - Polska - Łódź (region) - 1990 - konferencje, structural funds - European Union countries - 1990 - conferences, eco-development - Poland - Łódź (region) - 1990 - conferences, structural funds - Poland - Łódź (region) - 1990 - conferences

Cytowanie

Jóźwik K. (red.), Fundusze strukturalne UE dla zrównoważonego rozwoju w regionie łódzkim : VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej : REGOS 2010., [Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej], Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-380-8.