Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, nr 001(10)/2020 (marzec)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Opis

Sekretarz redakcji: Czyżniak, Alicja
Redakcja techniczna: Pac, Karolina
Skład i łamanie: Pac, Karolina
Projekt graficzny: Idzikowska, Aleksandra
Zdjęcie na okładce: Czyżaniak, Alicja
Współpraca: M. Małolepsza, M. Krzyżowski, P. Wesołek, J. Kuczkowska, J. Klimczak, A. Naglik, A. Naglik, K.M. Król, M. Laśkiewicz, A. Duniewicz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów
Publikacje nie są stanowiskiem Politechniki Łódzkiej, odzwierciedlają wyłącznie poglądy i opinie autorów tekstów.

Słowa kluczowe

Cytowanie

Kolekcje