Sensitivity of tetracene layer as an effect of entanglement

dc.contributor.authorKania, Sylwester
dc.contributor.authorKościelniak-Mucha, Barbara
dc.contributor.authorKuliński, Janusz
dc.contributor.authorSłoma, Piotr
dc.contributor.authorWojciechowski, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-04-11T10:40:42Z
dc.date.available2018-04-11T10:40:42Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractApplication of the method of quantum-mechanical calculations allowed for studies of variability of interactions between molecules of ethanol and tetracene. Entanglement of quantum states is seen during calculations in two ways: as a change of electric dipole moment and as an increase of the basis set superposition error (BSSE) with decreasing distance between molecules under study. There are observed the dependences of the total energy of the system due to the mutual arrangement of the long axes of the molecules and due to the orientation of the bond of the oxygen atom to the carbon atom with respect to the plane of benzene skeleton of tetracene molecule.en_EN
dc.description.abstractZastosowanie metod obliczeń kwantowo-mechanicznych umożliwiło badanie zmienności oddziaływań pomiędzy cząsteczkami etanolu i tetracenu. Obecność splątania kwantowego stanów kwantowych widziana jest podczas obliczeń na dwa sposoby ‒ jako zmiana momentu dipolowego i jako narastanie błędu superpozycji bazy (BSSE), gdy odległość między badanymi cząsteczkami maleje. Obserwowane są zależności całkowitej energii układu zależnie od chwilowego wzajemnego ustawienia długich osi cząsteczek, jak też i orientacji wiązania atomu tlenu z węglem w etanolu względem płaszczyzny szkieletu benzenowego cząsteczki tetracenu.pl_PL
dc.identifier.citationKania S., Kościelniak-Mucha B., Kuliński J., Słoma P., Sensitivity of tetracene layer as an effect of entanglement. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1219, Vol. 38, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 45-51, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2017.38.45-51.en_EN
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/physics.2017.38.45-51
dc.identifier.doi10.34658/physics.2017.38.45-51
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1782
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/physics.2017.38.45-51
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofScientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1219, Vol. 38, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2017.38.
dc.relation.ispartofseriesScientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1219, Vol. 38pl_PL
dc.subjectquantum-mechanical-calculationsen_EN
dc.subjecttetraceneen_EN
dc.subjectethanolen_EN
dc.subjectbasis set superposition erroren_EN
dc.subjectobliczenia kwantowo-mechanicznepl_PL
dc.subjectetanolpl_PL
dc.subjecttetracenpl_PL
dc.subjectsplątanie kwantowepl_PL
dc.subjectbłąd superpozycji zestawu bazowegopl_PL
dc.subjectbłąd superpozycji bazypl_PL
dc.titleSensitivity of tetracene layer as an effect of entanglementen_EN
dc.title.alternativeSensoryczność warstw tetracenu jako wynik splątania kwantowegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Sensit_tetrac_layer_Kania_2017.pdf
Rozmiar:
325.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: