Aplikacja Smart Campus Politechniki Łódzkiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Politechnika Łódzka, jak wiele innych wiodących wyższych szkół na świecie, sukcesywnie wdraża elementy programu interaktywnej uczelni – Smart Campus. Kolejnym z nich było uruchomienie mobilnej aplikacji Mobile Alert.

Opis

Autorka artykułu jest pracownikiem Działu Rozwoju Uczelni Politechniki Łódzkiej.
Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 151, marzec 2020

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, interaktywna uczelnia, aplikacja Mobile Alert, Lodz University of Technology, interactive university, Mobile Alert application

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 151, str. 15 (2020)