Towards Detection of Unknown Polymorphic Patterns Using Prior Knowledge

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The presented paper proposes a novel approach for detecting unknown polymorphic patterns in sequences composed of random symbols and of known polymorphic patterns. We propose to represent rules that drive pattern generation as regular expressions. To detect unknown patterns, we first incorporate knowledge on known rules into a Convolutional Autoencoder (CAE), then we train the CAE with additional objective to prevent weights from learning the already known patterns. Analysis of training results provides statistically significant information on presence or absence of polymorphic patterns that were not previously known.

Opis

Słowa kluczowe

polymorphic pattern detection, knowledge and learning integration, Convolutional Autoencoder, wykrywanie wzorców polimorficznych, integracja wiedzy i uczenia się, autoenkoder konwolucyjny

Cytowanie

Kucharski P., Ślot K., Towards Detection of Unknown Polymorphic Patterns Using Prior Knowledge. W: Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4, Wojciechowski A. (Ed.), Lipiński P. (Ed.)., Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej Nr. 2437, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2023, s. 131-136, ISBN 978-83-66741-92-8, doi: 10.34658/9788366741928.19.