Modelowanie w elektrotechnice z wykorzystaniem środowiska MATLAB

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych rozpoczynających pracę z programem MATLAB. W skrypcie zaprezentowane zostały rozwiązania podstawowych zagadnień z dziedziny metod numerycznych, elektrotechniki i elektroenergetyki uzyskane za pomocą metod i narzędzi dostępnych w programie MATLAB i nakładki SIMULINK Version 6.0.0.88 Release 12. Skrypt obejmuje zagadnienia, które zawiera program przedmiotów Metody numeryczne oraz Modelowanie i symulacja w elektrotechnice, prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. W pierwszej części opisane zostały zasady programowania oraz przedstawiono wybrane funkcje biblioteczne MATLAB-a. Druga część zawiera opis metod stosowanych przy przybliżaniu funkcji, podczas rozwiązywania układów równań liniowych, znajdowania zer funkcji i wielomianów oraz wyznaczania wartości całek oznaczonych i rozwiązywania równań różniczkowych. Trzecia część przedstawia wykorzystanie opisanych wyżej metod do modelowania wybranych zagadnień z dziedziny elektrotechniki. W dalszych częściach skryptu zaprezentowane zostało modelowanie obiektowe wybranych zagadnień z dziedziny elektroenergetyki za pomocą nakładki SIMULINK, umożliwiającej symulację stanów dynamicznych w układach sterowania. Ostatnia część zawiera opis pakietu MATPOWER służącego do obliczania rozpływów mocy w sieciach elektroenergetycznych. Podczas pisania skryptu wykorzystano doświadczenia Autorów zdobyte w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów „Modelowanie w elektrotechnice" oraz „Metody numeryczne" dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na kierunku Elektrotechnika.[...]

Opis

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych rozpoczynających pracę z programem MATLAB.

Słowa kluczowe

elektrotechnika, środowisko MATLAB, metody numeryczne, Simulink oprogramowanie, pakiet MATPOWER, electrotechnics, MATLAB environment, numerical methods, Simulink software, MATPOWER package

Cytowanie

Dyka E., Markiewicz P., Sikora R., Modelowanie w elektrotechnice z wykorzystaniem środowiska MATLAB., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-203-X.