Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa X. Opisano, jak sobie poradzono z wadami i zaletami tej metody.
The paper presents the possibility of using the historical analogy method to carry out a demand forecast for a newly introduced product. The method was applied in the practical case of the analyzed company X. It was described how to deal with the advantages and disadvantages of this method.

Opis

Słowa kluczowe

prognozowanie, popyt, produkt, rynek, forecasting, demand, product, market

Cytowanie

Idczak, M., & Staniec, I. (2019). Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 27-42. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.27-42