Wpływ pandemii COVID-19 na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19 i zmniejszeniem się nocnego ruchu drogowego, władze szeregu gmin w Małopolsce podjęły decyzję o wyłączaniu ulicznego oświetlenia komunalnego w godzinach nocnych. Jest to pierwszy taki przypadek, gdy przez część roku wyłączane było oświetlenie uliczne, w dodatku na dużych obszarach oraz w miastach. W ten sposób pojawiła się niezwykła sposobność wykonania analizy, jaki udział w zanieczyszczeniu światłem ma oświetlenie komunalne ulic. W tym celu wykorzystano zarówno istniejące w Krakowie i sąsiednich gminach stacje monitoringu zanieczyszczenia świetlnego, jak również dane satelitarne dotyczące wielkości radiancji pochodzącej z miejscowości, w których następowało wyłączanie oświetlenia ulicznego. Stwierdzono, że po wyłączeniu oświetlenia komunalnego jasność powierzchniowa bezchmurnego nieba zmniejszała się o około 40%. W każdej z analizowanych miejscowości stwierdzono również efekt znaczącego zmniejszenia się radiancji w efekcie wyłączenia oświetlenia ulicznego. W przypadku całkowitego wyłączania oświetlenia ulicznego w danej miejscowości wielkość ta zmniejszała się prawie o 70%.
In 2020, due to the COVID-19 pandemic and the decrease in public traffic at night, the authorities of several municipalities in Lesser Poland decided to turn off municipal lighting at night. This is the first time that street lights have been turned off for such a long time and over such a large area, including in urban areas. This gave a unique opportunity to analyse the share of municipal lighting in light pollution. For this purpose, both the existing light pollution monitoring stations in Kraków and the neighbouring municipalities, as well as satellite data on changes in light radiance from the studied areas were used. It was found that after switching off the communal lighting the surface brightness of the cloudless sky decreased by approx. 40%. In each of the analysed communes, the effect of a significant decrease in light radiance as a result of switching off–street lighting was also found. In the case of completely switching off-street lighting in a given locality, this value decreased by almost 70%.

Opis

Słowa kluczowe

zanieczyszczenie świetlne, radiancja, luminancja, oświetlenie uliczne, COVID-19, light pollution, radiance, luminance, street lighting, COVID-19

Cytowanie

Ściężor T., Wpływ pandemii COVID-19 na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 161-199, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.9.

Kolekcje