Otrzymywanie chlorowodorku D-glukozaminy i D-glukozaminy z chitozanu

Brak miniatury

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Tradycyjna metoda otrzymywania chlorowodorku D-glukozaminy i wolnej D-glukozaminy z chityny jest uciążliwa, długotrwała i powoduje powstawanie trudnych do usunięcia produktów ubocznych. W tej metodzie opracowano nowy sposób otrzymywania tych związków z chitozanu. Pozwala to na uniknięcie wszystkich niedogodności związanych z metodą tradycyjną, a zwłaszcza radykalnie skraca czas procesu.
The conventional method for the preparation of D-glucosamine hydrochloride and free D-glucosamine from chitin is laborious, time-consuming and accompanied by the formation of by products which are difficult to remove. In this study, a process was developed for the preparation of these compounds from chitosan, allowing one to avoid all these inconveniences and to considerably shorten the process duration.

Opis

Słowa kluczowe

chitozan, chlorowodorek D-glukozaminy, D-glukozamina, chityna

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.99-103 sum.