Wprowadzenie do programowania w Delphi : podstawy środowiska i języka

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

A.N.D.-Adam Domagała

Abstrakt

Wśród osób zajmujących się nauczaniem programowania funkcjonują dwa poglądy na nauczanie podstaw programowania. Według jednego z nich znajomość zjęzykami programowania należy rozpoczynać od wizualnego tworzenia aplikacji w środow i sku graficznym, a następnie dopiero zagłębiać się w szczegółowy opis mechanizmów języka. Drugi sposób preferuje tworzenie na początku prostych i nieefektownych programów działających w środowisku tekstowym, aby na ich podstawie poznać najważniejsze mechanizmy języka, a dopiero w drugiej kolejności - prezentację narzędzi RAD i tworzenie programów dla środowiska graficznego. W niniejszej książce przyjęto drugi z nich, wydaje się bowiem - z jednej strony - w przypadku dojrzałego Czytelnika strona wizualna prezentowanych przykładów ma drugorzędne znacznie, z drugiej zaś - przykłady działające w środowisku konsoli tekstowej są zwięzłe i nie rozpraszają uwagi szczegółam i dotyczącymi.projektowania interfejsu użytkownika, a także nie potrzebują licznych ilustracji w postaci . zrzutów ekranów. Mimo wszystko w trakcie zajęć wydaje się wskazAne prezentowanie przez nauczyciela przykładów również w środowisku graficznym, aby uniknąć zbytniej monotonii. Z powodów technicznych książka została podzielona na dwie części: pierwsza z nich obejmuje podstawowy opis języka oraz mechanizmów obiektowych. Pomimo daleko idącej selekcji materiału konieczne było niestety poczynienie w niektórych miejscach (na przykład przy omawianiu obsługi sytuacji wyjątkowych) skrótów i poprzestanie na omówieniu jedynie konstrukcji podstawowych. W takich sytuacjach zamieszczono odsyłacze kierujące zainteresowanego Czytelnika do szczegółowych opracowań monograficznych, bądź do przygotowywanej obecnie drugiej części pracy.

Opis

Słowa kluczowe

programowanie, elementy języka Object Pascal, programowanie w Delphi, programming, elements of Object Pascal language, programming in Delphi

Cytowanie

Szmit M., Wprowadzenie do programowania w Delphi : podstawy środowiska i języka., Wydawnictwo A.N.D.-Adam Domagała, Łódź 2004, ISBN 83-921116-0-5.