Lavender oil - flavouring or active cosmetic ingredient?

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Olejki eteryczne stanowią heterogenną grupę produktów roślinnych znanych i stosowanych od dawna w celach kosmetycznych, dezynfekujących i leczniczych. Przedmiotem prezentowanych badań jest olejek eteryczny - olejek z lawendy, z łac. Oleum Lavandulae officinalis/angustifolia. Podjęta została próba porównania aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej czystego olejku eterycznego oraz wyrobów kosmetycznych: szamponu do włosów i soli do kąpieli, zawierających olejek lawendowy. W pracy wykazano, że stężenie olejku lawendowego zawartego w testowanych komercyjnych preparatach kosmetycznych jest zbyt niskie i nie zapewnia działania aseptycznego kosmetyku.
Essential oils compose a heterogenic group of plant products known and used for centuries for cosmetic, disinfectant and therapeutical purposes. Our research considered one of the essential oils, lavender oil, recognized as an antiseptic and insecticide agent also used as an ingredient in bath salts and washing agents for centuries. We studied antibacterial and antifungal activity of pure essential oil as well as commercial cosmetic products: hair shampoo and bath salt, containing lavender oil. It has been shown that concentrations of lavender oil applied in tested cosmetics are too low and do not provide its aseptic activity.

Opis

Słowa kluczowe

olejki eteryczne, olejek z lawendy, właściwości przeciwbakteryjne, właściwości przeciwgrzybiczne

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2009 z.73 s.33-41 streszcz.