Model analityczny dla dużych ugięć płaskiej struktury tekstylnej o zmiennej sztywności zginania i jego weryfikacja z wykorzystaniem symulacji MES

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

ugięcie struktury tekstylnej, metoda Eulera, obciążenie struktury, metoda elementów skończonych, deflection of the textile structure, Euler's method, structure load, finite element method

Cytowanie

Szablewski P., Model analityczny dla dużych ugięć płaskiej struktury tekstylnej o zmiennej sztywności zginania i jego weryfikacja z wykorzystaniem symulacji MES. W: Puchalski M. (red.), Leśnikowski J. (red.), XXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów.Monografia, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2420, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 85-96, ISBN: 978-83-66741-80-5, DOI 10.34658/9788366741805.10.