Działalność SKN „CIRKULA” w roku akademickim 2018/2019

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering
Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

Abstrakt

Zadaniem Studenckiego Koła Naukowego CIRKULA, które działa przy Kolegium Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej, jest zrzeszanie studentów gospodarki przestrzennej oraz architektury w celu poszerzania ich wiedzy i umiejętności oraz wpływania na otaczającą ich przestrzeń. CIRKULA po raz piąty zorganizowała swój sztandarowy projekt, którym są warsztaty urbanistyczno-architektoniczne „Włócz się...”. Edycja z 2019 roku obejmowała obszar między kampusami Politechniki. W warsztatach udział wzięli studenci z całej Polski. Owocem „Włócz się... po wykładach” jest projekt woonerfu na ulicy Stefanowskiego. Członkowie koła zaangażowali się także w stworzenie projektu skweru na zabytkowym osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Powstały trzy koncepcje, z których ta wybrana przez mieszkańców ma duże szanse na realizację w najbliższej przyszłości. Rok akademicki 2018/2019 okazał się przełomowy dla koła. Dzięki projektowi woonerfu na ulicy Stefanowskiego wzrosła nasza rozpoznawalność wśród społeczności Politechniki Łódzkiej a także mieszkańców miasta. Pierwszy etap naszej koncepcji został wybrany do realizacji w Budżecie Obywatelskim i trwale zapisze się w przestrzeni Łodzi. W 2020 roku członkowie CIRKULI planują zorganizowanie kolejnej edycji „Włócz się...” oraz zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego realizacji drugiego etapu woonerfu na ulicy Stefanowskiego.
The main task of the CIRKULA Student Scientific Association, which operates at the College of Spatial Management at the Lodz University of Technology, is to bring together students of spatial planning and architecture in order to broaden their knowledge and skills and influence the surrounding space. CIRKULA organized its flagship project for the fifth time, which are the Urban and Architectural Workshops ‘Let`s have a walk...’. The 2019 edition covered the area between the campuses of the University of Technology. Students from all over Poland took part in the workshops. The result of ‘Let`s have a walk... after the lectures’ is the project of woonerf on Stefanowskiego Street. CIRUKULA members were also involved in the creation of the square design at the historic housing estate Montwiłła - Mireckiego in Łódź. Three ideas were created, of which the one - chosen by the residents - has a good chance of being implemented in the near future. The 2018/2019 academic year turned out to be a breakthrough for the club. Our recognition of project of woonerf on Stefanowskiego Street has increased our recognition among the Lodz University of Technology community and the city's residents. The first stage of our concept was selected for implementation in the Participatory Budget and will be permanently recorded in a space of Łódź. In 2020, CIRKULA members plan to organize the next edition of ‘Let`s have a walk...’ and submit to the Participatory Budget the implementation of the second stage of the woonerf on Stefanowskiego Street.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Suska W., Sobolewski K., Dolecki W., Działalność SKN „CIRKULA” w roku akademickim 2018/2019. W: Kaszubska M. (red.), XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Łódź 2019, s. 143-150, 978-83-66287-73-0, doi: 10.34658/9788366287730.18

Kolekcje