Projektowanie optymalnych struktur kompozytów włóknistych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i hybrydowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The dissertation is devoted to the problem of optimal design of twodimensional structures made of fibre-reinforced composite materials subjected to service loading. The problem of optima! design of fibre shape or orientation and fibre density in the composite so that the structure should satisfy assumed requirements in the range of materiał mechanical properties is discussed. The hybrid optimisation algorithm, consists of a sequence of evolution and gradient- oriented procedures, is applied during design process.
W pracy zajęto się problemem projektowania optymalnych struktur kompozytów włóknistych tak, aby element konstrukcyjnywykonany z tego materiału spełniał stawiane wymagania w zakresie określonych własności mechanicznych i wytrzymałościowych. Do poszukiwania optymalnych rozwiązań opracowano hybrydowy system optymalizacyjny, składający się ze współpracujących ze sobą algorytmów: ewolucyjnego i gradientowego.

Opis

Opracowanie jest streszczeniem rozprawy doktorskiej autora. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Krzysztof Dems.

Słowa kluczowe

kompozyty włókniste, algorytm ewolucyjny, algorytm gradientowy, struktura kompozytów, projektowanie struktur, fibrous composites, evolutionary algorithm, gradient algorithm, structure of composites, structure design

Cytowanie

Wiśniewski J., Projektowanie optymalnych struktur kompozytów włóknistych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i hybrydowych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 95-109, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.95-109.