Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 3

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press
Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science

Abstrakt

Opis

Książka/publikacja jest współfinansowana przez: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny ; Informacja na okładce : Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania.

Słowa kluczowe

linux (oprogramowanie) - podręczniki., pakiety programów - podręczniki, nauczyciele - dokształcanie - Polska - 1990, multimedia - podręczniki akademickie, systemy operacyjne - materiały dydaktyczne, oprogramowanie użytkowe - materiały dydaktyczne, wirusy komputerowe, linux (software) - manuals, program packages - manuals, teachers - further training - Poland - 1990, multimedia - academic textbooks, operating systems - teaching materials, application software - teaching materials, computer viruses

Cytowanie

Wróblewski S., Zabierowski W., Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 3., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-928756-5-9.